Human Design voor kinderen

Als kinderen mogen zijn zoals ze bedoeld zijn te zijn, dan heb je als ouder een bijdrage geleverd aan een betere wereld....

Ra Uru Hu zei altijd dat Human Design eigenlijk bedoeld is voor de kinderen. Kinderen zijn de eerste zeven jaar van hun leven van nature zichzelf. Daarna begint de conditionering pas echt op gang te komen. Maar als ouders hun kinderen zouden opvoeden volgens het design dat ze gekregen hebben vanaf het moment dat ze geboren worden, dan zal onze planeet de mensen krijgen die ze verdient. Mensen die hier zijn om een aanvullend en vervullend leven te leiden. Samen en in harmonie met zichzelf en met elkaar.

Het mag een ideologie zijn, een vurige wens, een werkelijke illusie om te hopen dat dit ooit werkelijkheid zal worden. De kennis die Human Design brengt, is immers niet gemakkelijk te begrijpen, laat staan toe te passen als je je hele leven als ouder geconditioneerd bent en je zelf ook op zoek bent naar antwoorden over je levensdoel of de dingen die je hier in dit leven te doen hebt.

Maar toch denk ik dat het goed is een manier te vinden waarop ook kinderen toegang kunnen krijgen tot deze gouden kans om zo vroeg mogelijk in hun leven te weten wat voor hen een sleutel kan zijn tot een tevreden, succesvol, vredig of verrassend leven

Wat mij hier toe heeft aangezet is een initiatief van een aantal mensen die op een andere manier zijn gaan kijken naar hoe het onderwijs tot op heden heeft vorm gekregen. Ik kwam op hun website terecht via een artikel op LinkedIn en toen ik las wat ze aan het doen zijn en hoe ze naar de ontwikkeling van kinderen kijken, dacht ik: "Human Design past hier exact in" en ik heb contact opgenomen met de initiatiefnemers, vanzelfsprekend nadat ik er even een nachtje over geslapen had (No Truth in the NOW for me als emotioneel gedefinieerde Manifesting Generator). De link naar de website is: https://now-school.com/

DE VISUELE SYMBOLEN EN HET NIEUWE TIJDPERK

Ik vertaal de woorden die Ra gebruikt in een taal die voor kinderen ook te begrijpen is en ik gebruik er tekeningen bij die bij kinderen in de meer beeldende vorm kan bijdragen aan dit begrip. En wat is er dan mooier om de talenten van mijn eigen dochter van elf in te zetten als het gaat om het tekenen van de vier typen die we kennen binnen Human Design daarvoor in te zetten?

Juist voor kinderen is het wat betreft de toekomst heel erg belangrijk dat ze bewust zijn van hoe ze als zichzelf en self-empowered kunnen (over)leven.

Ik voel dat dit het moment is om echt in dit soort dingen te investeren, want we zitten universeel in een verschuiving van het ene tijdperk naar het andere. We leven nu nog in het tijdperk van de 'Cross of Planning', dat eindig is en dat tot 2027 duurt. In dit tijdperk hebben we als mensen een evolutie doorgemaakt die heel mooie dingen teweeg heeft gebracht. Maar ook minder mooie dingen.

Het tijdperk van het Cross of Planning (1615-2026) werd gedomineerd door het ontstaan van instituten, regeringen, scholen, gezondheidszorginstellingen enz. Het mantra van dit tijdperk luidt: "Er zal voor je gezorgd worden". Van 2027 tot 2438 verandert dit in "Je moet voor jezelf zorgen". En als je dat wilt kunnen doen, is het belangrijk dat je weet en ervaart hoe je voor jezelf kunt zorgen. Als je goed voor jezelf zorgt, zorg je ook goed voor anderen. Je hoeft jezelf niet meer met een ander te vergelijken, want dat werkt niet. Je bent uniek en dat is je toegevoegde waarde aan het geheel*.

*Voor meer achtergrondinformatie over de verschuiving van de tijdperken mbt de kennis van Human Design verwijs ik naar de website van Jovian Archive, waar een fragment staat van een lezing die Ra Uru Hu over dit onderwerp gaf. Het zou te ver voeren om hier uitvoerig op in te gaan, maar het is buitengewoon interessant en de moeite waard om er eens in te duiken. 

WAAROM IS DIT ZO BELANGRIJK?

Wat je vanaf je jongste jaren doet, beklijft. Zelfs als je leert hoe het is om geconditioneerd te zijn. Maar als je het lichaam zo vroeg mogelijk leert dat het kan doen waarvoor het bedoeld is, en als je de denkgeest leert dat die wel mee kan doen maar nooit zelf een beslissing kan nemen, dan levert dat op de lange termijn heel wat minder frustratie, bitterheid, woede of teleurstelling op. En dit is niet alleen een geschenk en een parel voor het kind zelf, maar ook voor diens ouders, de leraar op school, de vrienden en familie die om het kind heen staan, en uiteindelijk ook voor de rest van de wereld.

 

De vier types worden gekarakteriseerd door hun aura. Aura betekent niets anders dan het energieveld dat je om je heen hebt. Als je weet hoe je aura werkt, weet je ook wat je bij een ander teweegbrengt. En om dit aan kinderen uit te leggen gebruik ik tekeningen. En ik gebruik voor de verschillende types een andere naam.

Normaal ben ik echt erg gehecht aan de oorspronkelijke taal die Ra gebruikte. Maar als je met kinderen werkt, vooral als ze nog heel klein zijn, zijn de termen nogal moeilijk uit te leggen en door plaatjes en gemakkelijke taal te gebruiken wordt het toegankelijker. En niet alleen voor mij, maar ook voor ouders of leerkrachten die bekend zijn met het gebruik van Human Design kan dit een praktisch hulpmiddel zijn dat ze kunnen gebruiken. Er zijn nog talloze andere dingen te ontwikkelen als het gaat om het praktischer maken van het werken met kinderen, maar in hier houd ik het bij de types en hun aura.

GENERATOR EN MANIFESTING GENERATOR (MAGNEETJES)

De meerderheid van de mensen is Generator (70%). Een moeilijke term om aan kinderen uit te leggen. Daarom heb ik de eigenschappen van dit type vertaald in een afbeelding van een Magneet. De Generator heeft een subtype en dat is de Manifesting Generator. Het verschil tussen de twee types is dat de Manifesting Generator minstens één motorcentrum heeft dat (rechtstreeks) verbonden is met het Keelcentrum, zowel als een gedefinieerd Sacraalcentrum (wat het een Generator maakt). Dit geeft de Manifesting Generator de mogelijkheid om snel van respons tot manifestatie over te gaan. De Manifesting Generator is in staat stappen over te slaan. Maar hun aura is niet anders dan die van Generators. Manifesting Generators zijn eveneens hier om te reageren. De Generators zijn de creatieve levenskrachtenergie van onze planeet. Ongeveer 37% zijn (Zuivere) Generators en ongeveer 33% zijn Manifesting Generators.

Aura kenmerken:

 • knuffelig
 • open en omhullend
 • iedereen mag binnenkomen
 • aantrekkend

Magneetjes trekken alles aan wat goed voor ze is. En omdat het bij Human Design om het binaire gaat (het dit en het dat), trekken magneetjes ook dingen aan die niet goed voor hen zijn. En daar hoeven ze niets voor te doen. Dat is wat het open en omhullende aura van het Magneetje doet. Het lichaam van het Magneetje hoeft alleen maar ergens op te reageren. En om te voorkomen dat het iets heeft aangetrokken wat niet juist of goed is voor het Magneetje, moet het reageren met het Sacraal, de buik.

Het gedefinieerde Sacraal maakt geluiden. Het is dus correct voor een Magneetje om de hele dag door te hummen, grommen en mmmm-en. Dit zijn de geluiden van het Sacraal, de geluiden van de buik. De manier waarop je met deze Sacrale klanken kunt oefenen is door een Magneetje 'ja of nee' vragen te stellen. De 'ja' of de 'nee' die het Magneetje geeft zijn geen woorden, het zijn klanken uit de buik. "Ah-hah" (ja), "Uh-hun" (nee) en "mmmm..." (ik weet het (nog) niet en daarom voorlopig 'nee').

De Magneetjes krijgen een gevoel met een onderbuikklank op het moment dat de vraag gesteld wordt. Dit is het enige juiste antwoord. Als Magneetjes met hun buik antwoorden en ze doen wat hun buik zegt, krijgen ze een heerlijk gevoel van voldoening. Als ze niet met hun buik antwoorden en iets doen omdat ze denken dat het beter is, krijgen ze een gevoel van frustratie of boosheid.

PROJECTORS (SPONSJES)

Daarna komen de Projectors (22%). De kenmerken van de Projectors heb ik vertaald in het beeld van een spons.

Aura kenmerken:

 • Echt iemand Zien
 • Vuurtoren (zij worden door anderen gezien)
 • Absorberend (je neemt op)
 • Intensieve aandacht (pijl en boog)
 • 1-op-1 contact

De lichamen van de Sponsjes reageren als ze gezien en erkend worden en uitgenodigd worden om te delen/praten/spelen. Sponsjes moeten wachten tot ze gezien en uitgenodigd worden om mee te doen. En als ze niet gezien en niet uitgenodigd worden, heeft dat niets te maken met dat ze niet goed genoeg zijn, maar met hen toestaan hun eigen ding te doen.

Door te zijn zoals ze zijn, kunnen ze anderen om hen heen laten zien hoe ze het spel dat ze spelen, hun tekeningen of hun verhaal ervaren en meemaken. Dan brengen ze andere kinderen op een idee om hetzelfde te doen of te proberen. De Sponsjes zien graag één vriendje tegelijk. Ze voelen zich minder op hun gemak in een grote groep vrienden. In de klas vinden ze ook het een-op-een contact met de leraar of met een klasgenoot prettig. Dat geldt zelfs voor hun ouders. Bij voorkeur 1-op-1. En dat is prima.

En het is ook prima om af en toe alleen te willen zijn. Als je je zo voelt, kun je dat gewoon zeggen. En soms is alleen zijn even een moment uit de energie van iedereen om je heen. Dus even naar het toilet voor een plaspauze of om een slok water te drinken.

De Sponsjes hebben niet zo veel energie als de Magneetjes. Ze hebben misschien geen zin om rond te rennen op de speelplaats en tikkertje te spelen, maar willen liever in hun eentje een boek lezen of bij een boom zitten dagdromen. Of gewoon gezellig kletsen met een maatje.

Zolang je kunt zijn wie je bent en je als zodanig gezien wordt, krijg je er veel voor terug. Een Sponsje die zichzelf mag zijn voelt zich succesvol. Een Sponsje die zichzelf niet mag zijn of iets anders doet dan het lichaam zegt (bijvoorbeeld omdat het zich wil aanpassen) voelt zich verbitterd.

MANIFESTORS (STOPHANDJES)

Het derde type is de Manifestor (8%). Deze kenmerken heb ik vertaald in het beeld van een stophandje.

Aura kenmerken:

 • Heel sterk en intens
 • Maar niet open
 • (Niet gemakkelijk) binnen te treden
 • Afstotend

De Stophandjes beginnen graag gewoon iets te doen als ze dat innerlijke gevoel krijgen om iets te gaan doen. Dan krijgen ze plotseling een idee en zegt hun lichaam: "Ja, dit wil ik doen". En dan doen ze dat het liefst meteen.

De Stophandjes zijn impulsief. En dat betekent dat soms, als ze niet tegen andere kinderen of tegen de leerkracht of tegen mama of papa zeggen dat ze iets willen doen en het niet eerst vragen, plotseling de Stophandjes verloren zijn en iedereen ongerust is en naar ze op zoek gaat. Of dat ze plotseling zien dat het kleine Stophandje op eigen houtje naar de top van de boom is geklommen en dat ze daarvan schrikken en boos worden. Een Stophandje vindt het leuk om de wereld (zelf) te ontdekken en het vertrouwen te krijgen dat ze dat mogen doen. En dat ze de dingen op hun eigen manier mogen doen. Niet dat ze gecontroleerd worden of precies verteld hoe ze het moeten doen.

Voor de Stophandjes is het volkomen normaal en natuurlijk om naar buiten te gaan en ze denken er niet aan het eerst te vragen. Maar als ze dat wel doen, als ze het vragen voor ze naar buiten gaan, krijgen ze minder weerstand en gedoe. Vragen ze het niet, dan krijgen ze wel weerstand en dat kan ze erg boos maken. Als je Stophandjes leert eerst te vragen voordat ze doen (initiëren), zullen ze de ervaring van minder weerstand opdoen. Want ze zullen leren dat als ze vragen ze mogen gaan of, als het op dat precieze moment niet mag, er een antwoord komt dat ze over een paar minuten mogen gaan.

Als ze in hun jonge jaren leren vragen, zijn ze eraan gewend om te informeren als ze volwassen zijn. Dit zal het leven voor hen veel gemakkelijker en daardoor vrediger maken. Beleefd zijn en vragen stellen voor ze iets gaan doen en dan ook het vertrouwen krijgen dat het goed zal komen, is dus heel belangrijk voor de Stophandjes om te leren. Dit zal hen enorm helpen als ze volwassen zijn. Als Stophandjes niet als zichzelf leven dan ontwikkelen ze woede of boosheid

REFLECTORS (SPIEGELTJES)

En ten slotte nog de Reflectors (1%). Dit is het type wat het minst voorkomt en het is ook een type wat echt heel anders functioneert dan de andere drie typen als het gaat om het aura en de energie die ze voelen. Maar ook dit type heb ik vertaald naar een beeld vanuit de kenmerken van het aura.

Aura kenmerken:

 • Verzamelend
 • Er blijft niets plakken
 • Heel sensitief
 • Reflectie

Spiegeltjes zijn heel gevoelig voor energie. Ze zijn niet voor niets spiegels en dat betekent dat ze de energie van anderen om hen heen weerkaatsen. Als andere kinderen boos zijn, zullen ze die boosheid voelen alsof ze zelf heel boos zijn en ze zullen het laten zien. Of als andere kinderen verdrietig zijn, voelen ze zich heel verdrietig en kunnen ze beginnen te huilen zonder te weten waarom ze huilen. In een grote groep kinderen voelen Spiegeltjes allerlei verschillende emoties en gevoelens tegelijk. Boos, verdrietig, blij, nerveus, gekwetst.... Het kan van alles zijn wat er op dat moment in de energie van de andere kinderen omgaat. Stel je maar eens voor hoeveel er tegelijk bij de Spiegeltjes binnenkomt en wat ze allemaal willen laten zien....

Dit kan natuurlijk erg vermoeiend en verwarrend zijn. De Spiegeltjes hebben een ingebouwd systeem dat ervoor zorgt dat ze alles wat bij hen binnenkomt gelijktijdig kunnen afvoeren. Eigenlijk voelen ze veel, maar dat voelt voor hen normaal en door te kunnen laten zien wat ze voelen worden ze mooie spiegels.

Wat belangrijk is, is dat ze gezien worden in hun verschillende momenten waarop ze gevoelens uiten en dat ze ook momenten hebben waarop ze in hun eigen energie zijn. Zodat ze kunnen uitrusten van al die binnenkomende gevoelens. Spiegeltjes zijn er om in een groep kinderen en anderen te laten zien hoe mooi, hoe verdrietig, hoe boos de ander is en dat dit niet erg is. Maar dat dit er maar even is. Zonder een reden. Gewoon omdat het er is.

Spiegeltjes moeten echt de tijd nemen om te kiezen waar ze in de klas zitten en bij wie ze zijn. Omdat Spiegeltjes als type vrij zeldzaam zijn hebben ouders meestal geen idee hoe ze deze kleine pareltjes moeten opvoeden, dus tot de ouders doordringen en hen met deze informatie begeleiden of onderwijzen is ook belangrijk.

Spiegeltjes moet geleerd en afgeleerd worden om te vertragen bij BELANGRIJKE keuzes en daarbij een duidelijke en beleefde grens te stellen. Waar en Wie, zijn beide grote keuzes voor een Spiegeltje. Maar HET BELANGRIJKSTE om een Spiegeltje te leren zijn grenzen. Want dit zal hen veel voordelen opleveren als ze opgroeien.

Als Spiegeltjes daarin gezien worden dan zullen ze zich verwonderen over alle kleine geschenken die ze van anderen krijgen. Want ze weten welke omgeving goed is voor anderen en voor henzelf. Worden ze niet in deze mooie kwaliteiten gezien dan voelen ze zich teleurgesteld.

WE VULLEN ELKAAR AAN

Op deze manier wordt duidelijk dat alle mensen, als ze zichzelf zijn, elkaar kunnen aanvullen. En dat daarom ieder mens een eigen Zelf heeft.

Een eigen unieke Zelf met een even bijzondere en waardevolle bijdrage. Dit ziet er dan op een visuele manier zo uit...

VOOR OUDERS EN/OF BEGELEIDERS EN DOCENTEN

Mocht je als ouder of begeleider van een kind of als docent in het basisonderwijs interesse hebben in deze informatie en misschien wil je als ouder(s) een gezinsanalyse koppelen aan het Design van je kind of een klasse analyse doen van de kinderen in je klas, neem dan Contact met me op.

 

Ook voor ouders die thuisonderwijs doen voor hun kinderen is het gebruiken en inzetten van de inzichten van het Design ontzettend waardevol. Ook hiervoor kan Contact met me op worden genomen of plan via de Calendly tool een vrijblijvend gesprek in. 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Daphne
2 jaar geleden

Ik kwam op jouw site door me in te schrijven op het event van 12 feb. Heel leuk om te lezen dat je ook een tweeling moeder bent. Ik heb 2 dochters van 11 die ik meeneem. Ben heel benieuwd hoe jij aan kijkt tegen precies het zelfde chart en toch daadwerkelijk echt andere kids.