Het ABC van Human Design

Door de bomen het bos weer zien.

De kracht van Human Design en de kennis over jezelf is dat je de betovering die het HEEL ZIJN met zich meebrengt gaat zien, voelen, ruiken, horen en ervaren. Heel zijn we allemaal, we hebben alleen soms te veel aandacht voor de delen waardoor we door de bomen het bos niet meer zien....

Onderdeel A: Persoonlijkheid en Ontwerp (Personality and Design)

Living Your Design komt in principe altijd neer op het volgen van je Strategie en het eren van je (innerlijke) Autoriteit. Maar, om daar meer context bij te kunnen geven, en dus het geheel te kunnen zien, moeten we eerst de personality (persoonlijkheid) en het design (ontwerp) uit elkaar halen. Er is een groot verschil tussen het rode en het zwarte deel van de bodygraph en dat leg ik in dit onderdeel uit. Ik gebruik hiervoor mijn eigen bodygraph, waarmee ik kan laten zien hoe waardevol deze informatie kan zijn en wat je er mee kunt. 

INLEIDEND

Het magische van Human Design (en wat mij zo onwijs aantrekt iedere dag weer) is dat het uit twee berekeningen bestaat: Ontwerp (Design) en Persoonlijkheid. Dit is bijzonder, omdat het de inprenting van de volledige persoon toont met niet alleen zijn bewustzijn, maar ook zijn onderbewustzijn. De design berekening is het moment waarop de baby in de buik van de moeder een volledig functionerende Rave (Rave = Mens) wordt. In christelijke termen is dit het moment waarop de ‘ziel’ in het lichaam komt. Het is belangrijk om deze beide delen eerst afzonderlijk te bekijken voordat je ze als geheel kunt zien.

De afbeelding hierboven laat mijn bodygraph zien. De middelste is de quantum bodygraph, de linker mijn design bodygraph en de rechter mijn personality bodygraph. De grote (bij mij witte) diamant in het midden is het G-centrum. 

In Human Design werken we met allerlei elementen zoals persoonlijkheid, design, strategie en (innerlijke) autoriteit, gedefinieerde centra en kanalen. Wat alles samenbrengt is de magnetische monopool, die in het G Centrum zit. Het is de grotere context waarin alle elementen samenkomen om een unieke persoon te maken. Het magische van Human Design is ook dat hieruit blijkt dat er maar 1 basisregel is die er in je leven aanwezig is. En deze is eenvoudig gezegd: “Je hebt het niet voor het zeggen”.

 

Als mensen denken we dat we de baas zijn, dan is dat de persoonlijkheid die ervan overtuigd is dat dat zo is en we nemen in feite ontelbare beslissingen die dat lijken te bewijzen. Maar die beslissingen zijn klein. “Zal ik lasagne of een biefstuk eten voor het avondeten?”. Maar in de grotere context van ons leven kunnen we niet zomaar besluiten beroemd te worden en erop vertrouwen dat het gebeurt.

 

In termen van onze levensreis weten we niet waar we heen gaan, want wij zijn niet de bestuurder. De monopool is de bestuurder, want alleen de monopool houdt alles bij elkaar. Onze persoonlijkheid denkt dat ze dat doet, maar ze gaat gewoon mee in de rit. Ons ontwerp, ons lichaam, is het voertuig. De monopool is de bestuurder.

 

Onze Strategie en Autoriteit stellen ons in staat ons leven als onszelf te leven, want ze laten de monopool zijn werk doen zonder dat wij (onze mind) in de weg lopen. Het geschenk van Human Design is dat ieder mens het kan gebruiken om te zien met welke strategieën hij ontworpen is. En als je je ontwerp volgt, dan zul je merken dat wanneer de monopool je in de richting van je toekomst stuwt je er op kunt vertrouwen.

 

Wanneer we, door ons ontwerp te leven, erop vertrouwen dat de monopool ons in beweging zet (en houdt), bewegen we in onschuld zonder persoonlijke agenda. We zorgen voor het fysieke lichaam, wetend dat het is waar het hoort te zijn en tegen de taak opgewassen is. We gedragen ons als het zelf dat we werkelijk zijn. We houden van anderen omdat we weten dat we in wezen allemaal van gelijke waarde zijn in deze wereld, ongeacht de extreme verschillen die we menen te zien. Hier zit een beetje schoonheid en magie in. Als je gaat waar je moet gaan kun je niet anders dan het bestaan liefhebben en omgekeerd als je het bestaan liefhebt kun je niet anders dan gaan waar je moet gaan.

 

DE BODYGRAPH NADER BEKEKEN

Kijkend naar mijn (quantum) bodygraph ben ik een Manifesting Generator (MG).  Dat wil zeggen dat ik een energietype ben (mijn sacrale centrum is gedefinieerd). Er zijn binnen Human Design vier typen, de Generator (met het subtype Manifesting Generator), de Projector, de Manifestor en de Reflector. De Generator en de Manifestor zijn energietypen en de Projector en de Reflector zijn non-energie typen. Ik ga hier dieper op in bij Aura maar dan echt... en Energie is uniek en authentiek (Energietypes en non-energietypes). Wat kenmerkend is voor een Manifesting Generator is het feit dat er een motorcentrum verbonden is met de keel. Om duidelijk te maken waar ik het over heb voeg ik even een afbeelding toe waarin alle centra van de Bodygraph staan benoemd:

 

De 9 centra in de bodygraph:

 

 

1. Hoofd - Mentale druk in de zin van inspiratie, het centrum van de vragen, twijfels en verwarring. Mentale activiteit.

2. Ajna - Mentaal bewustzijn, het interpreteren van antwoorden als meningen, concepten en theorieën. Dit is een bewustzijn/-gewaarzijncentrum.

3. Keel - Communicatie en manifestatie, metamorfose en transformatie door interactie met de wereld.

4. G - Liefde, identiteit en richting, hier huist de magnetische monopool, het hogere ZELF.

5. Hart - Wilskracht, ego en de materiële wereld. Dit is een motorcentrum.

6. Milt - Lichaamsbewustzijn, voluit existentieel leven, spontaniteit, gezondheid en welzijn, waarden, het immuunsysteem. Dit is een bewustzijn-/gewaarzijncentrum.

7. Sacraal - De kracht van de vruchtbaarheid, vitale energie, reactievermogen, beschikbaarheid en seksualiteit. Dit is een motorcentrum.

8. Solar Plexus - Geestbewustzijn, emotionele en sociaal bewustzijn, passie en verlangen, overvloed van spirit, gevoelens, stemmingen en sensitiviteit. Dit is een motor- en een bewustzijn-/gewaarzijncentrum.

9. Wortel - Fysieke, adrenaline druk om de vaart in het leven te houden, stress.

DE BODYGRAPH IS EEN ROUTEKAART MET WEGEN EN TUNNELS

Wegen en tunnels is de uitdrukking die binnen Human Design wordt gebruikt om te verwijzen naar de definities in onze Bodygraph die zwart of rood gekleurd verschijnen als de kaart berekend is. De berekeningen verschijnen op de Bodygraph in deze twee kleuren om aan te geven welke poorten geactiveerd werden op het moment van onze geboorte (het zwart) en welke poorten geactiveerd werden 88 graden van de boog van de zon, bijna drie maanden, vóór onze geboortetijd (het rood).

 

Je kunt de Bodygraph zien als een wegenkaart en het Keelcentrum beschouwen als de nexus of het stadsplein van de kaart. Van daaruit kun je in alle richtingen reizen - naar boven of naar beneden via de verschillende paden. Het Keelcentrum staat centraal in een Bodygraph omdat via de Keel al onze gedragingen (Centra, Kanalen, Poorten, en Lijnen) zich manifesteren of tot uitdrukking komen. In die zin leiden alle wegen naar Rome. Maar er zijn ook tunnels….

 

Wat je in zwart in je Bodygraph ziet verwijst naar Persoonlijkheid en het is waar je toegang toe hebt - dit is wie je denkt te zijn. Toegang in de zin dat het gedrag duidelijk voor je kan zijn, door je gezien (of herkend) kan worden. Het gedrag waarmee je je kunt identificeren. Zie het zwart in je Bodygraph als een weg aan de oppervlakte. Zittend op de flank van een heuvel kun je alles wat op die weg gebeurt gadeslaan en (hier is de sleutel) omdat je het kunt zien denk je dat dat is wie je bent.

 

Wat rood gekleurd is in je bodygraph verwijst naar design, naar het onbewuste, en lijkt meer op een tunnel dan op een weg. Als je op de flank van een heuvel zit, kun je niet zien wat er in de tunnels gebeurt. In feite kun je niet eens zien dat er een tunnel is, en ook niet of er iets in zit of niet, of er iets beweegt, noch in welke richting het zich zou kunnen bewegen. Maar (nog een sleutel) wat er in de tunnels gebeurt ben je ook zelf.

 

Een van de echte voordelen van de Human Design Bodygraph is dat als je een chart bekijkt, je alles te zien krijgt. Je ziet wat aan de oppervlakte ligt en waar je dus toegang toe hebt (de wegen). En je ziet ook waar je geen toegang toe hebt - je onbewuste of dat wat onherkenbaar in je is (de tunnels).

 

Nu moet je begrijpen dat de gedragingen, of ze nu bewust of onbewust zijn, op de een of andere wijze een manier gaan vinden om zich uit te drukken of te manifesteren. Het ligt in de aard van energie dat ze stroomt en in woorden of daden uitgedrukt wil worden. Het maakt de gedragingen niet uit of je er al dan niet toegang toe hebt - ze willen zich alleen maar uiten.

 

Dit kan in Human Design worden aangeduid als iets dat zomaar uit de tunnel tevoorschijn komt, om het er dan weer in te laten verdwijnen. Het is niet ongewoon dat mensen iets horen als “Jemig, je bent echt wispelturig, of koppig, of veroordelend," enz. en we zien dat helemaal niet in onszelf omdat het een tunnel is, d.w.z. een Design definitie. Daar identificeren we ons niet mee, we herkennen het niet.

 

De Bodygraph biedt ons de kans om dingen over onszelf te zien die anderen vrij gemakkelijk kunnen zien, maar waartoe we ons niet hebben kunnen verhouden. In feite is het vaak moeilijk voor ons om deze onbewuste kwaliteiten in onszelf überhaupt waar te nemen. Wanneer we ze echter in het licht van onze eigen Bodygraph onderzoeken, wordt het mogelijk om momenten in ons verleden te herkennen waarin we deze gedragingen vertoonden. Er is nu een mogelijkheid om te begrijpen waar dat gedrag vandaan komt dat uit een tunnel opduikt, en ook dat het een consequent bepaald deel van jou is. Je kunt beginnen een vollediger idee te krijgen van wie je bent. Niet met het doel het te veranderen, maar met het doel het te leven, te aanvaarden en ervan te genieten.

 

MAAR WAT BETEKENT DIT NU PRECIES?

Als je naar mijn bodygraphs kijkt, dan zie je dat mijn Design Bodygraph (afbeelding 3) geheel wit is. Mijn Personality Bodygraph (afbeelding 4) heeft exact dezelfde centra ingekleurd als mijn Quantum Bodygraph (afbeelding 5). Het verschil tussen mijn Personality Bodygraph en mijn Quantum Bodygraph is dat ik in de Personality Bodygraph Split definition ben, en in de Quantum Single definition. Over de betekenis van definitie kun je meer lezen bij Definitie in energie

 

DE TUNNELS VAN MIJN BODYGRPAH

DE WEGEN VAN MIJN BODYGRAPH

Kijkend naar mijn Personality design is de wijze waarop ik bewust manifesteer en communiceer (dus wat ik denk dat ik denk te zijn) eentje die komt vanuit mijn Sacrale kracht in het NU energie waarin ik mijn intuïtie laat spreken. Poort 20 spreekt met de stem "I know I am NOW" (or not). Ik ben me bewust van het feit dat ik dus spontaan in het nu kan spreken of ik de energie ergens wel of ergens niet voor heb. Maar... ik ben emotioneel gedefinieerd. En daarvoor geldt, dat er voor mij geen waarheid in het NU is. Ik leef op de golf van de emotie. Dat maakt mij een emotioneel mens. Maar door de rode poort die verbindt met de zwarte poort in de Solar Plexus is dit niet iets waar ik bewust toegang toe heb. En dat maakt dat het volgen van mijn strategie en autoriteit (wachten met reageren totdat ik emotioneel neutraal ben), voor mij vertrouwen vraagt. En dat het mantra voor mij zonder enige vorm van uitzondering voor het nemen van een besluit altijd zal zijn: "Ik wil er even een nachtje (of twee) over slapen". Want er is geen waarheid in het NU. Ook al DENK ik dat dit wel zo is. Zodra het denken het overneemt ben je verloren. Want het hoofd, de mind is NOOIT de innerlijke autoriteit. Je hoofd is een handig instrument voor anderen. Maar nooit en te nimmer voor jezelf.

 

DE QUANTUM, MIJN SAMENGEVOEGDE BODYGRAPH

In mijn bewustzijn ben ik dus toch altijd op zoek naar de Poort die mijn Solar Plexus centrum met mijn Keel verbindt. Terwijl dat helemaal niet hoeft, want ik heb die energie zelf (Poort 35), deze is echter rood en daarmee onbewust. Ik identificeer mij dus niet meteen met deze energie. En in de praktijk betekent dit dan dat ik soms vanuit een situatie emotioneel kan reageren maar niet bewust ben hoe (en of) ik dit zal manifesteren of communiceren. Omdat dit niet iets is waar ik 'controle' over uit kan oefenen. Maar wat dit eveneens betekent is dat ik, nu ik weet dat ik die energie wel degelijk heb, er ook op kan vertrouwen dat het er uit komt op het moment dat het er uit moet komen. Als ik maar mijn Strategie en mijn Autoriteit volg. Dat is de hele kunst van het leven van je design. Het komt altijd terug op het volgen van je Strategie en je Autoriteit. En daar ga ik nader op in bij Besluiten nemen als JEZELF (Strategie en Autoriteit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit maakt het uit elkaar halen van personality en design zo belangrijk om te zien hoe iemand die het voor het eerst ziet verleid kan worden alleen te zien wat de monopool bij elkaar houdt. Design en Personality zijn twee geheel verschillende delen van jezelf die 'gedwongen' samen komen in jouw biovorm (je lichaam). En samen maken zij jou. Maar weten waarin je je wel bewust bent (en dus ook meer geneigd tot het volgen daarvan) en waar je je niet bewust van bent (maar wat wel degelijk een onderdeel is van jou) is helpend om te begrijpen waarom je soms niet meteen voelt of begrijpt wat er in de Quantum Bodygraph wordt getoond.

 

De Quantum Bodygraph is hetgeen waarmee we werken, dat is wat jij bent en geeft jouw ware zelf weer.  

Onderdeel B: de circuits in het ontwerp

Nu we weten wat de personality brengt en wat het design brengt als een geheel, kom ik bij de circuits in de Bodygraph. Dit is het framewerk van de kanalen en de poorten die in de bodygraph zijn gedefinieerd. Om dit enigszins beeldend te maken kun je je het circuit voorstellen als het huis en de poorten en de kanalen als de kamers en de gangen in dat huis. In dit deel zal ook duidelijk worden wie iemand NIET is. Het not-self. 

Wanneer een kanaal gedefinieerd is, is het een levenskracht (life-force). Het komt er altijd uit, 24/7. Het is iets dat consequent jouw aura binnenbrengt. De levenskracht beweegt jou. Het beweegt jouw lichaam en het beweegt jouw bewustzijn en capaciteit jezelf te realiseren in je lichaam.

De Bodygraph bestaat uit een Integratie netwerk en drie hoofd circuit groepen: het Tribale circuit, het Individuele circuit en het Collectieve circuit. Elk circuit heeft een eigen keynote, een begrip dat weergeeft waar het in dat circuit om draait. Deze super keynote is van enorme waarde omdat deze de deur opent naar het begrijpen van elk kanaal en elke poort in dat betreffende circuit en een basis legt voor het daadwerkelijk begrijpen van de Bodygraph in haar geheel.

Het integratienetwerk is geen circuit. Het is een netwerk wat complex van aard is. Bij de circuits gaat het altijd om twee poorten die twee centra met elkaar verbinden (door een kanaal). Bij het integratienetwerk is dat veel complexer. Daar kunnen vier centra door vier poorten met elkaar verbonden worden door zes verschillende kanalen.

 1. Integratie netwerk (keynote: individuele zelf-empowerment)
 2. Individuele circuit groep (keynote: empowerment (van de ander))
  • Wetend (knowing) circuit 
  • Centrerend (centering) circuit
 1. Tribale circuit groep (keynote: support of steun)
  • Ego circuit
  • Afweer/defensief circuit
 1. Collectief circuit groep (keynote: delen)
  • Logisch circuit (Begrijpen)
  • Abstract circuit (Voelen/sensing)

Beeldend ziet dit geheel er als volgt uit: 

Afbeeldingen uit "The Definitive Book of Human Design, The Science of Differentiation" Lynda Bunnell and Ra Uru Hu)

DE KANALEN EN CIRCUITS IN MIJN BODYGRAPH

Ik heb de volgende kanalen gedefinieerd in mijn Bodygraph:

 • Kanaal 20-57, Channel of the Brainwave, een design van doordringend bewustzijn, deze maakt onderdeel uit van het individuele circuit (subcircuit knowing).
 • Kanaal 20-34, Channel of Charisma, een design waarin gedachten omgezet moeten worden in daden, deze maakt onderdeel uit van het integratie netwerk.
 • Kanaal 34-57, Channel of Power, een design van een archetype, deze maakt onderdeel uit van het integratie netwerk.
 • Kanaal 37-40, Channel of Community, een design van een deel op zoek naar het geheel, deze maakt onderdeel uit van het tribale circuit (subcircuit ego).
 • Kanaal 35-36, Channel of Transitoriness, een design van een "Jack of all Trades" (Manusje van Alles), deze maakt deel uit van het collectieve circuit (subcircuit sensing) 

Gezien het feit dat alle kanalen behalve de 35-36 (Transitoriness) in het zwart zijn, betekent dit dat de vaststaande 24/7 toegankelijke levenskracht uit deze kanalen terug te vinden zijn in hoe ik me presenteer. Het kanaal wat het betreffende centrum definieert stelt vast of 'bepaalt' wat het centrum laat zien of gaat doen. Met andere woorden, het kanaal geeft kleur aan het centrum. Ik heb twee kanalen gedefinieerd in het integratie netwerk. 

Mensen met definitie in dit integratienetwerk zijn alleen bezig met hun eigen proces van zelf-empowerment. Dit is geen netwerk dat zich bezighoudt met de vraag of anderen al dan niet empowered worden, delen of gesteund worden. Er zijn geen sociale kanalen in het integratie netwerk en je zou zelfs kunnen zeggen dat ze precies het tegenovergestelde zijn van het collectieve proces.
Als we naar de centra van bewust-/gewaarzijn kijken (de Milt, Ajna en de Solar Plexus), is het miltbewustzijn ons eerste menselijke gewaarzijn, zijnde een existentiële alertheid om ons welzijn te garanderen. Gedeeld met alle andere levensvormen is dit het dominante bewustzijn in ons lange evolutieproces.

Ergens ongeveer 4,2 miljoen jaar geleden, toen onze vroegste "mensachtige" voorouders rechtop begonnen te lopen, begon het proces van individuatie. De vormgeving van deze vroege "hominiden" zie je weerspiegeld in de integratiekanalen. Ondanks het diep egoïstische element van deze kanalen is er echter een krachtig transformerend middel dat een integratie leven mutatief kan maken, en dat is de 28e of de 38e Poort. In zo'n geval kan zelf-empowerment zich dan openen voor de mutatie mogelijkheden van algemene empowerment. In mijn geval betekent dit dat (aangezien poort 28 gedefinieerd is in mijn Bodygraph) mijn systeem niet alleen gericht is op zelf-empowerment, maar ben ik me meer bewust van de ander als het om overleving gaat. Als je integratiekanalen hebt dan is er een mechanische behoefte om zelfvoorzienend te zijn. En dat herken ik heel erg bij mezelf. Ik weet nog hoe blij ik was toen ik mijn eerste eigen auto kon kopen, mijn eerste eigen salaris had verdiend en op mezelf ging wonen. Niet vanuit de materiële behoefte van het hebben van een auto, maar vanuit het gevoel van zelfstandig te kunnen leven. Als zelfvoorzienend wezen. 

MIJN INTEGRATIE KANALEN NADER UITGEWERKT

Vanuit deze achtergrond geven de kanalen uit het integratienetwerk voor mij de volgende energie mee:

 • 20-34 channel of charisma, dit is het Kanaal dat me een Manifesting Generator (MG) maakt. Het is tevens één van de drie oppositiekanalen (waar de poorten polariteit én harmonisch zijn). In de oppositiekanalen is creatieve tensie, het is de ruggengraat van het 'mens-zijn'. En dit is waar je mee moet leren omgaan. Een MG kan manifesteren, maar.... alleen in respons op iets wat van buitenaf komt. En dus niet iets wat je zelf bedenkt. Als je dit kanaal gedefinieerd hebt zonder verbinding met andere poorten uit het integratienetwerk dan betekent dat dat je heel druk bent voor jezelf en met jezelf. Druk, druk, druk. Om te voorkomen dat je hierin eigenlijk alleen maar energie verspilt aan het druk en bezig zijn, is het van belang dat je je Strategie volgt. Want alleen wanneer je deze energie in response gebruikt dan is het energie die je bevrediging zal opleveren in plaats van frustratie.
 • 34-57 channel of the archetype, in dit kanaal zien we de daadwerkelijke empowerment van intuïtieve intelligentie. Het is de directe link van de kracht van het leven naar het gewaarzijn van gezondheid en welzijn. In deze pure op-zich-zelf staande energie is het een Kanaal dat puur en alleen kijkt naar de eigen overleving, het is niet bedoeld om anderen te empoweren. 

Voor mezelf vergelijk ik de combinatie van deze beide Kanalen in mijn design altijd graag met de leeuwin die rustig op haar lauweren ligt te wachten in het zonnetje en alleen een sprintje trekt wanneer er een antilope voorbij komt. Alle andere prooien zijn niet de moeite waard om deze waardevolle power energie aan te verspillen. Door er op deze manier naar te kijken heeft mij geholpen te vertrouwen dat, wanneer ik een sprintje moet trekken op iets wat me helpt te overleven, ik intuïtief exact weet (dat is mijn Poort 57, de Poort van Intuïtie) wanneer ik dat moet doen en dat ik dan ook de kracht heb en de energie 

om dat te kunnen doen. En aangezien ik Poort 28 ook geactiveerd heb, weet ik dat deze kracht en energie zelfs voor anderen dan beschikbaar is. Niet dat ze het van me kunnen overnemen, maar dat dit anderen inspireert en dat ze er door worden bekrachtigd.

Een kenmerk van het Integratienetwerk is dat sommige Kanalen ook in het Individuele circuit zitten. Dit geldt ook voor het derde kanaal wat ik in mijn design heb. 

 • 20-57 Channel of the brainwave, mensen die dit Kanaal gedefinieerd hebben in hun design hebben een uiterst scherpe intuïtie en kunnen gemakkelijker tot de kern van dingen doordringen dan anderen. Ik ben met dit Kanaal in staat om te vertrouwen op mijn intuïtie in relatie tot de overleving. Het is een diepgewortelde oerintelligentie die me in staat stelt in het moment zelf te weten, zonder er over te hoeven nadenken, wat ik moet doen om lichamelijk gezond en veilig te zijn. Dit Kanaal maakt onderdeel uit van het Knowing Circuit en dit circuit geeft de kracht om uniek als jezelf te leven, en je uitgesproken individualiteit tot uitdrukking te brengen. Ik ben hier om anderen te bekrachtigen uniek te zijn. Ik heb dat altijd erg belangrijk gevonden dat ik 'dicht bij mezelf' kan blijven. Dat ik kan en mag zijn wie ik ben. En dat is hetgeen dit Kanaal uitdrukt. Individuele Kanalen hebben het vermogen tot mutatie. Dat betekent dat daar waar iemand een individuele energie met zich mee brengt dit anderen kan inspireren tot mutatie, dat ze het overnemen. Maar alleen als het Collectief (de anderen) ook voelen dat deze mutatie voor hen helpend is. Het zijn de Individuelen die het pad vinden, het Collectief volgt het pad als het er de zin van inziet. De Mount Everest is beklommen door Individuelen die het pad hebben geëffend voor het organiseren van klimreizen met reisgezelschappen. Voor mij is het van belang dat ik, ondanks dat ik in het moment zelf weet wat ik moet doen om te overleven, voor grote levensvragen wel degelijk mijn Strategie en Autoriteit volg om de juiste beslissingen te nemen. Dus in respons op iets wat zich voordoet en wachten totdat ik emotioneel helder en neutraal ben. Het komt immers niet zo heel veel voor dat ik in het NU moment een besluit moet nemen over leven of dood. Maar weten dat ik dit wel kan, geeft me wel echt een fijn gevoel. En dat is ook wel passend bij mijn onbewuste Lijn 1, die altijd veiligheid zoekt, een fundering onder een stabiele basis.

MIJN TRIBALE KANAAL NADER UITGEWERKT

Het vierde Kanaal in mijn design is een Tribaal kanaal. Het Tribale circuit wordt door Ra ook wel het 'kleverige' circuit genoemd. Het is het circuit van de deals, van de steun. Het Tribale circuit bestaat uit twee subcircuits. Het Ego circuit (wat gaat over het bouwen van gemeenschappen en communities en het verdienen van geld voor die gemeenschap) en het Defensieve circuit (wat gaat over reproductie, het maken en opvoeden van kinderen). Er zit een groot verschil tussen het Collectieve, het Individuele en het Tribale circuit. Een Collectief persoon zal iets met je delen, maar dat is niet persé persoonlijk, de Individuele persoon doet zijn of haar ding en empowert de ander daar al dan niet mee (maar ze zijn daarin te druk met hun eigen ding doen dus waarschijnlijk valt hen dat niet eens op), dus hier zit niets in wat 'bezitterig' is. Hoe anders is dit bij het Tribale circuit. Het Tribale circuit is zoals gezegd 'kleverig'. De Tribale persoon vindt het niet belangrijk om iets te delen, noch dat het een ander empowert. Het enige wat de Tribale persoon belangrijk vindt is het soort steun wat er binnen de relatie is. De slogan van het Tribale circuit is: "If you scratch my back, I'll scratch yours". Het gaat dus om support, steun. En om te weten of die steun er is moet je dichtbij genoeg komen zodat je de ander kunt 'ruiken of voelen'. Dat maakt het zo kleverig. Daarnaast gaat het in het Tribale circuit ook over het 'hebben'. Als je de ander zijn rug wilt krabben zul je zelf ook een rug moeten hebben. "Mijn man of mijn vrouw steunt me in wat ik doe" is een heel mooi voorbeeld van een uitspraak van een Tribaal persoon. Dit zal een Collectief persoon nooit zeggen, en een Individueel persoon al helemaal niet, deze zal dit als verstikkend ervaren.

Kenmerkend voor de Tribe is ook dat deze het meest intiem zijn in de vorm van de zintuigen: lichaamsgeur, aanraking, smaak, etc. De steun in een gemeenschap wordt bevestigd met het schudden van de hand, onder het genot van een wijntje of een diner, een rituele 'hug' als er een doelpunt is gescoord in een voetbalwedstrijd, het zijn allemaal uitingen van het Tribale circuit. 

Steun of support binnen de Tribe is altijd tweerichtingsverkeer. Niets is gratis, voor niks gaat de zon op. Als een Tribaal persoon iets aan je geeft, dan moet je er iets voor terug geven. Zo werkt steun en support in het Tribale circuit. Het bestaat uit deals. En de deal wordt bezegeld. En vanaf het moment dat de deal bezegeld is (bijvoorbeeld een handruk bij een arbeidsovereenkomst, of een kus bij een huwelijksceremonie, cadeautjes bij een verjaardag), dan wordt er van verwacht dat je je er aan houdt. Anders houdt de support en de steun op te bestaan. 

 • 37-40 Channel of community het Tribale kanaal 37-40 gaat over het creëren en onderhouden van de community. Ook dit is één van de drie oppositiekanalen. En dus beide Poorten zijn zowel elkaars polariteit als elkaars harmonie). Het gaat niet zozeer over geld, maar over het sociale framework voor die gemeenschap. Het maakt onderdeel uit van het Ego circuit en dit circuit is hier om erkend en gezien te worden. Het gaat er dus om dat je gezien en erkend wordt en wacht totdat dit het geval is om vervolgens de controle te hebben over de 

manifestatie. Dit Kanaal maakt onderdeel uit van een stroom van zintuigen waarin 'aanraking' heel belangrijk is. In de kern is elk mens existentieel alleen, maar dit Kanaal overbrugt die toestand en stelt ons in staat om gemeenschappen te vormen waarin iedereen zijn plaats en functie heeft en eer en respect ontvangt. De energie in dit emotionele Kanaal is er op gericht om samen te komen, samen te werken, en samen te leven. Hier investeren we in elkaar en in de groep. We steunen de gemeenschap met de dingen die niet in geld uit te drukken zijn. In gemeenschap is er weinig bewijs van hiërarchie. Niemand voelt zich superieur of minderwaardig, want iedereen draagt bereidwillig bij wat hij kan om erbij te horen, om te voelen dat hij bij het geheel hoort. Daarom is het ook wel het design van 'a part seeking a whole'. Ik herken me absoluut in dit Kanaal als de werkende moeder van het gezin. Poort 40 gaat over de liefde voor werk. En Poort 37 gaat over de familie. Ik hou er van om te werken en om de kost te verdienen voor mijn gezin. Maar het is wel een deal. En de deal is dat er ook binnen mijn gezin wel iets voor terugkomt. Ik was me daar nooit zo bewust van, maar ik heb erg veel behoefte aan ruimte voor mezelf. En dat wordt gerespecteerd. 

 

MIJN COLLECTIEVE KANAAL NADER UITGEWERKT

Het laatste Kanaal uit wat gedefinieerd is in mijn design is een Collectief Kanaal. Het Collectieve circuit is onpersoonlijk. Het gaat er om dat vastgesteld wordt wat goed is in het algemeen, voor het algemene belang. In tegenstelling tot wat goed is voor een bepaald individu. "Het is goed voor de samenleving" komt uit het Collectieve circuit. Ook al is het voor jou persoonlijk vreselijk, omdat het 'voor het grotere goed' is leg je je er bij neer. Het keywoord voor het Collectief is "Delen". Als land delen we allemaal dezelfde regels, dezelfde geldmunt, dezelfde openbare voorzieningen. Zonder delen zou het uit elkaar vallen. Kenmerkend aan het Collectieve circuit is het sociaal verplichtende karakter van het delen. Alle Collectieve Kanalen en Poorten hebben een verplichting om te delen wat ze hebben. Gevraagd en ongevraagd. Mening, crisis, oplossingen, kritiek, ideeën, alles wordt gedeeld. Het Collectieve circuit bestaat uit twee subcircuits. Het Logische circuit (wat deelt door middel van het vooruitkijken, door patronen te delen, toekomstgericht) en het Abstracte circuit (wat deelt door middel van het codificeren van het verleden, dus vanuit ervaringen of verhalen). Omdat het delen een sociaal verplichtend karakter in zich draagt, is het goed om te kijken of het Kanaal (of de Poort) die in het Collectieve circuit zit bewust of onbewust in je design zit (of zoals in mijn geval, deels bewust en deels onbewust). De reden hiervoor is dat als het een onbewust Kanaal is, je soms verrast kan worden door hetgeen er uit je mond komt. Stel jezelf de vraag:  Weet ik dat ik deel? Is het bewust? Neem ik werkelijk deel aan het delen of gebeurt het zonder dat ik me er van bewust ben? Wat is het dat ik deel?

De Collectieve manier van doen is: "Laat me dit alles met je delen...". En dat kan dus van alles zijn. Als je een Collectief Kanaal hebt of een Collectieve Poort en je bent je er bewust van, dan kun je door deze vragen voor jezelf te beantwoorden zien wat je werkelijk deelt. Nogmaals, hoewel elke Collectieve Poort en elk Collectief Kanaal sociaal is, moet het niet verward worden met persoonlijk zijn. Het gaat om willekeurig delen, heel sociaal, maar op geen enkele manier persoonlijk. Dit weten maakt het ontvangen van bepaalde meningen van mensen een stuk eenvoudiger. Poort 17, de Poort van de mening is een Collectieve Poort (Logic). En deze is dus nooit persoonlijk bedoeld. Het is gewoon de sociale verplichting om te delen, niet meer, niet minder. 

 • Mijn Collectieve Kanaal is 36-35 Channel of Transitoriness. Dit Kanaal bevindt zich in het Abstracte (sensing) subcircuit en met dit Kanaal heb ik een 'design van Jack of All Trades (manusje van alles)'. Het Abstracte Collectieve circuit gaat over het delen van een ervaring. Dit deel van het circuit centreert zich rond de Solar Plexus, ons emotionele Centrum en gaat over het voortzetten van onze emotionele groei door ervaring. Dit is de plek waar je je gevoelens, je ervaringen deelt. En daar zit niets van logica in. Het is het circuit waarin de ervaring van levend zijn verzameld en gedeeld wordt. Het is de kracht van de evolutie zelf. De reis door alle mogelijkheden van het leven en daarmee dus van alle circuits de meest menselijke. Daarmee is het ook het meest kwetsbare circuit. Omdat dit circuit rond de Solar Plexus beweegt, kan het nooit 100% bewustzijn geven waarop we kunnen vertrouwen. Het kenmerk van de Solar Plexus is immers 'No truth in the NOW'. Pas na bezinning en reflectie kan er, over de tijd heen, enige vorm van helderheid ontstaan. Maar er is nooit volledige stabiliteit en zekerheid. Maar het is wel de verwoording van de menselijke geschiedenis. Zonder het Abstracte circuit zou er geen evolutie hebben plaatsgevonden van de mens en geen progressie van de mens in het verkennen van haar mogelijkheden. Ook hier geldt, dit is een diep ONPERSOONLIJK circuit. Het gaat om de Collectieve ervaringswijze. Het Kanaal 36-35 is een emotioneel manifesterend Kanaal, dat van alles en nog wat probeert (ook al heeft het geen duidelijke waarde) om ervaring op te doen. Het gaat dus puur om de ervaring: "Been there, done that". Na verloop van tijd kan het opdoen van al die ervaring enige wijsheid opleveren over welke ervaringen lonen in termen van waarde, of het resulteert in een gevoel van neerslachtigheid. Een gevoel van: "Was dat alles?". In de hele extreme vorm levert het een gevoel dat niets veel voorstelt op. Dat alles wat er gebeurt altijd op hetzelfde neerkomt. Het creatieve karakter van dit Kanaal is beslist NIET persoonlijk, maar Collectief en dus moet het wat het doet met anderen delen. DELEN WAT HET DOET, NIET WAT HET DENKT. 
  Dit is de ervaringsgerichte manier, waarvoor je misschien dingen moet doen die nog nooit eerder gedaan zijn en die misschien niet gemakkelijk zijn. Maar hier is wat het zo interessant maakt - het proces wordt gedeeld! De 35-36 doen dit alles niet alleen; ze nemen anderen met zich mee. Ontdekkingsreizigers zouden een goed voorbeeld van dit Kanaal zijn. Ik herken dit wel bij mezelf. Ik ben nooit bang geweest om in het diepe te springen, om iets te doen wat ik nog nooit had gedaan. Ik heb gedurende mijn werkende leven maar ook privé van allerlei dingen gedaan op allerlei werk- en vakgebieden waar ik geen achtergrond in had. Ervaringsgericht leren en daarin ook mijn neus stoten als ik onvoldoende basis en fundering gaan als  een rode draad door mijn leven. Nu ik mijn design ken weet ik dat ik geen invloed heb op het deel van dit Kanaal wat onbewust is. En dat is het deel wat Poort 35 met zich meebrengt. De verandering die het meebrengt nadat de crisis (Poort 36) is opgelost en het feit dat afwijzing een deel van het proces kan zijn. Het is iets wat me overkomt. En ik ben me hier nu met de inzichten in mijn eigen design meer bewust van. En dat maakt dit Kanaal ook echt een interessant Kanaal om te hebben. Om te observeren en vertrouwen te hebben en het experiment met het volgen van mijn Strategie en innerlijke Autoriteit op aan te gaan. Wetende dat dit is wat bij mij hoort en hoe ik ontworpen ben. Ik ben geen mens van 1 enkele passie. Ik heb er veel meer en deze deel ik graag! 

De verschillende rollen in mijn leven: moeder, partner, zangeres, carrièrevrouw, politievrouw, dochter.... A Jack of All Trades in beeld.

Onderdeel C: de Hexagrammen (Poorten)

 

INLEIDEND

In dit onderdeel komen de Hexagrammen aan bod. Met ander woorden, ik ga in dit onderdeel de Poorten in mijn design beschrijven.

Om een beschrijving te geven van de Poorten in mijn design en dus hoe de roadmap van mijn design er uit ziet, raadpleeg ik diverse bronnen. Vanzelfsprekend van de informatie die Ra Uru Hu in de International School of Human Design heeft gedoceerd, maar ook van Alokanand Diaz die in zijn boek "The 64 gates through the Rave Mandala" (2021) alle 64 Poorten beschrijft vanuit het uitgangspunt van de niet-zelf. Hij beschrijft de Poorten vanuit hun samenhang met de polariteit (het perfecte tegenovergestelde) en met de invloed die de 16 Godheads hebben op de Poorten. Alokanand schrijft in zijn boek (wat een weergave is van een vierdaagse cursus die hij in Oslo, Noorwegen heeft gegeven in 2014 het volgende over Human Design:

 

"Human Design is het absolute van de  mechanica van de Maia. Wij zijn ontworpen om het bestaan, het leven, op een unieke manier waar te nemen, of we dat nu leuk vinden of niet, of we het nu begrijpen of niet, of het nu zinvol voor ons is of niet. Zo werkt het nu eenmaal. Het is een absoluut gegeven, geen van ons heeft er een keuze in. Human Design is vormkennis. Geen filosofie, geen moraliteit, geen esoterisme, het gaat niet over de mensheid, het gaat over JOU" (The 64 gates through the Rave Mandala, Diaz, 2021, p. 6)

Voor meer informatie over het boek en over de achtergrond van Alokanand Diaz die al sinds 1993 bezig is met Human Design en die samen heeft gewerkt met Ra Uru Hu van 1993 tot 2011 verwijs ik naar zijn website: https://yourownauthority.com/alokanand-diaz/

Alokanand beschrijft de Poorten vanuit de polariteiten. "De polariteiten vullen elkaar aan. De Hexagrammen (poorten) van bijvoorbeeld de 5 en de 35 spiegelen elkaar en vallen ineen zoals de rechterhand in de linkerhand valt. Het zijn twee tegenovergestelden waar altijd tensie is, maar wat een creative tensie is. Ze houden elkaar in balans. Polariteiten in de Bodygraph brengen de potentie voor creatieve tensie".

Er zijn gedefinieerde Kanalen en gedefinieerde Centra, maar gedefinieerde Poorten bestaan niet. Het zijn Poorten die actief (in een gedefinieerd Centrum) of slapend (in een ongedefinieerd Centrum) zijn. Een Kanaal is zoals ik al heb beschreven een life-force. 24/7 komt dit er altijd uit. Een Poort daarentegen is een levenloos object, in het bijzonder wanneer het een hangende Poort is in een open of ongedefinieerd Centrum. Dan weet je niet eens dat deze er is, dan is het slapend potentieel. Pas als er een transit of iemand voorbij komt die het Centrum waar de slapende Poort in zit definieert, dan word(en)t het (/ze) actief. Wakker. 

Een hangende Poort in een gedefinieerd Centrum is functioneel, maar deze bepaalt nooit wat het Centrum gaat doen. Het Centrum volgt altijd de definitie, het gedefinieerde Kanaal. Alokanand beschrijft het als een werkwoord en een bijvoeglijk naamwoord: "De Poort die actief is en deel uitmaakt van dat gedefinieerde Centrum wordt een bijvoeglijk naamwoord bij dat werkwoord. Het werkwoord is de definitie (Kanaal) en de Poort wordt het bijvoeglijk naamwoord. Een Poort is een activering, een potentieel. Wij noemen dit vaak: 'dit deel van mij of dat deel van mij' omdat een hangende Poort altijd op zoek is naar zijn harmonische Poort om een Kanaal, een geheel te kunnen vormen. Daarmee is het een plek van diepe conditionering.

DE POORTEN IN MIJN DESIGN

In de afbeelding hierboven zie je de Poorten in mijn design, inclusief de Quarters waarin ze zitten. De Mandala bestaat uit vier 'Quarters':

 1. Quarter of Initiation (MIND)
 2. Quarter of Civilization (VORM)
 3. Quarter of Duality (RELATIES)
 4. Quarter of Mutation (SPIRIT)

Ik volg bij het doornemen van de Poorten in mijn design de Mandala, het wiel van het leven. Daarnaast gebruik ik de algemene beschrijving van de Poorten en niet de Lijnen. Wat in rood is geschreven zijn Poorten die in mijn Design zitten en waar ik geen bewuste toegang toe heb, wat in het zwart is geschreven zijn Poorten die in mijn Persoonlijkheid zitten en waarmee ik me kan identificeren. De beschrijving heb ik ontleend aan de informatie uit www.64keys.com.

1. QUARTER OF INITIATION (YANG-YIN)

Hier gaat het om het mentale proces. De Poorten die in dit Quarter zitten hebben maar één doel en dat is het uitbreiden van je mentale horizon, het uitbreiden van het bewustzijn waartoe jij in staat bent. Hoeveel kun je zien? Hoeveel van wat je kunt zien kun je absorberen? Hoeveel van wat je kunt zien kun je je in vinden? Wie denk jij dat je bent? Hoeveel van wat je denkt dat je bent is daadwerkelijk wie je bent? 

Mijn Poorten in dit Quarter zijn: 37 (twee keer), 36 en 17. 

 • Poort 17 is het vermogen om informatie mentaal te verwerken tot logische meningen. Hier wordt iemands begrip georganiseerd in logische formules die dienen om op de toekomst te anticiperen. Iemands perceptie van de toekomst wordt dan omgezet in een concept. Meningen hebben een logische basis nodig om te kunnen worden begrepen en kritisch te kunnen worden bekeken. Opgemerkt moet worden dat dit niet betekent dat de feiten ook werkelijk juist zijn. Het gaat hier om theoretische meningen die worden gebruikt voor de vorming van concepten en om het kunnen organiseren van systemen en structuren. Poort 17 is het rechteroog, dat duidelijk ziet in het Nu. Zij ziet de details en weet deze als patronen in de toekomst te projecteren. Het potentieel van de poort is de Vorming van Meningen
 • Poort 37 (een keer in mijn Persoonlijkheid en één keer in mijn Design) gaat over emotionele verbondenheid en loyaliteit - in vriendschap, in het huwelijk, binnen het gezin en de gemeenschap. Zij biedt steun en voedt hen die tot een groep behoren. De geboden loyaliteit en warmte vragen echter iets terug, want elk huwelijk en elke gemeenschap werkt alleen als ze gebaseerd zijn op afspraken. Deze poort is een emotionele uitlaatklep voor woede, als zulke afspraken worden verbroken. Lange tijd zal zij goedmoedig blijven, totdat op een gegeven moment een emotionele uitbarsting onvermijdelijk wordt. Dit is het moment waarop haar vriendelijke gevoeligheid kan omslaan in pure haat. Het potentieel van de poort is Loyaliteit.
 • Poort 36 vertegenwoordigt emotionele beïnvloedbaarheid. In potentie is het de sterkste uitlaatklep voor emoties in het Emotiecentrum (Solar Plexus), omdat het emotionele ervaringen zowel naar de hoogste hoogten als naar de diepste crisis kan stuwen. Hier wordt onervarenheid omgezet in ervaring. Ook al gaat het slechts om een verandering van emoties, deze verandering wordt gezien als iets dat ofwel wordt gevreesd - een crisis - of waar wanhopig naar wordt verlangd. In de stroom van emoties heeft zich zoveel verlangen en begeerte opgehoopt, dat wanneer de ervaring daadwerkelijk wordt doorleefd, de emotionele uitbarsting onvermijdelijk is. In dit geval kan het hoogtepunt van de ervaring ook een diepe emotionele crisis zijn. Pas aan het eind van de cyclus zal men weten welk doel het heeft gediend. Het potentieel van de poort is Emotionele Affectiviteit.

2. QUARTER OF CIVILIZATION (YIN-YIN)

De Poorten in dit Quarter hebben niets van doen met mind, hier gaat het om de vorm. Het begrijpen van de vorm door het doen of het zijn. Alle Poorten die in het Keelcentrum zitten bevinden zich in dit Quarter. Civilisatie is de vorm van de wereld. Dit is het alledaagse niveau waar alles een prijs heeft. Waar alles van materiële aard is. Zelfs ons lichaam is van materiële aard. Dit Quarter begint met Poort 2: de wijze waarop, de vorm, de menselijke vorm, het geeft richting aan menselijk gedrag.

Mijn poorten in dit Quarter zijn: 20, 16, 35, 33, 53 en 39.

 • Poort 16 gaat over de uitdrukking van vaardigheden, capaciteiten en identificatie. Enthousiasme voor een zaak is wat leidt tot een accumulatie van vaardigheden. Door herhaling, oefening en experiment zullen deze artistieke of wetenschappelijke vaardigheden verfijnd worden tot ze tot perfectie zijn gebracht. De benodigde energie wordt geleverd door het enthousiasme van Poort 16 (b.v. de danser die de dans wordt en een perfecte expressie vindt door zich te verliezen in de muziek). Deze Poort gaat ook over een bekwame manier van leven. Haar potentieel is Identificatie.
 • Poort 20 is de uitdrukking van het aanwezig zijn in het Nu. Het betekent bewust zijn van het huidige moment, de existentiële aanwezigheid in het Nu. Het is de meest complexe poort in het Keelcentrum, omdat het een deel is van de Integratiekanalen die kunnen worden verbonden met maximaal drie andere Centra: Door Poort 10 met het Identiteitscentrum (G), door Poort 34 met het Levenskrachtcentrum (Sacraal), en door Poort 57 met het Intuïtiecentrum (Milt). Het opereert in het Nu en is de stem die zegt: "Ik ben Nu". Poort 20 is zich bewust van het moment en dit beïnvloedt haar acties en spraak. Het potentieel van de poort is Aanwezigheid.
 • Poort 33 verwoordt wat gehoord of ervaren is. Het is de Poort van terugtrekking (retreat) om gehoorde ervaringen te verwerken en de tijd te nemen om zelf na te denken over wat er gebeurd is. Het is het potentieel om de wijsheid die door ervaring is opgedaan uit te drukken en te delen met anderen door middel van herinneringen. Voordat een cyclus kan eindigen, is een periode van bezinning en eenzaamheid nodig. Het is ook de poort van geheimen, onthullingen en openbaringen. Poort 33 heeft verbale uitwisseling nodig, en de maatschappij heeft baat bij de verhalen van de geschiedschrijvers, leraren en verhalenvertellers. Hier wordt vooruitgang door ervaring doorgegeven aan de volgende generatie. Het potentieel van de poort en haar aspect in het Penta Krachtveld is Voorzichtigheid.
 • Poort 35 drukt ervaringen uit die tot vooruitgang leiden. Het is het einde van een emotionele ervaring, de afsluiting van een cyclus die indrukken absorbeert, verzamelt en presenteert terwijl hij altijd naar verandering verlangt. Poort 35 verveelt zich als er niets gebeurt en is gedreven om een manusje-van-alles te worden die alles uitprobeert om alles ervaren te hebben. Daartoe heeft zij altijd andere mensen nodig, met wie zij ervaringen kan beleven. Poort 35 voelt precies aan wanneer er een verandering op komst is, dat er iets nieuws om de hoek staat, dat het wiel moet blijven draaien. Het potentieel van de poort is Vooruitgang.
 • Poort 39 is de drang om emotionele vrijheid te verwerven. Haar taak is de Geest (Spirit) uit te lokken en emoties op te wekken om de kwaliteit van de Geest te herkennen. Het is de energie die zich bezighoudt met stemmingen en die emotionele obstakels uit de weg ruimt die iemand in de weg staan. De waarde van de hindernis ligt in het onthullen van de individuele houding en de Geest. Poort 39 zoekt uitdagingen en provocatie. Zij provoceert anderen om emotionele aandacht te krijgen, die zowel positieve als negatieve reacties kan uitlokken. Het potentieel van de poort is Bevrijding.
 • Poort 53 vertegenwoordigt de gedrevenheid en de bereidheid om iets nieuws te beginnen. Het is de druk van de startersenergie om een nieuwe cyclus te beginnen zonder precies te weten waar die toe zal leiden. Hier komt de energie voor een nieuw begin vrij, en het maakt niet uit of alles wat door Poort 53 gestart wordt ook afgemaakt wordt. Poort 53 is bereid om nieuwe ontwikkelingen op een gestructureerde manier geduldig door te zetten, ook al lijkt dit in het begin ingewikkeld en moeilijk en is er geen zekerheid dat anderen hun steun zullen geven. Er is ook de mogelijkheid om beproefde en gevestigde methoden in het proces op te nemen. Het potentieel van de poort is een Nieuw Begin.

3. QUARTER OF DUALITY (YIN-YANG)

De wereld van de dualiteit, de wereld van de ander. Daar gaat het om in dit Quarter. De wereld van de relaties. Het doel van relaties is dat ze slagen. Het gaat om de rollen binnen die relaties (vader, baas, zoon, dochter, moeder, oma, leraar...). De Quarter begint met Poort 7. Deze gaat over de rollen in interactie. Welke rol belichaam je in interactie met anderen. De vraag van de Poorten in deze Quarter is:

- Speel ik mijn rol goed?

- Ben ik een vrouw zoals een vrouw 'hoort te zijn?'

De vorm staat niet vast, deze is hier om getransformeerd te worden. Relaties zijn tegengesteld. Het principe van 'opposites attract'. Alle relaties zijn geladen met emotionaliteit en dit vinden wij mensen vaak lastig.

Mijn Poorten in dit Quarter zijn: 40, 18 (twee keer), 57, 28 en 50

 • Poort 18 (een keer in mijn Persoonlijkheid en een keer in mijn Design) is het bewustzijn om te overleven gebaseerd op het vermogen om te oordelen. Het is de Poort van het corrigeren van fouten binnen systemen. Zij bezit een natuurlijk gevoel voor het ontdekken van fouten en een aangeboren plezier in het uiten van kritiek. Deze Poort is waar we conditionering ontvangen van onze ouders, vooral van de ouder van het andere geslacht. Deze Poort daagt de conditionering door autoriteiten uit. De regels en maatstaven die ons werden aangeleerd zijn de basisprincipes voor vergelijking en zullen op alles worden toegepast: geliefden, vrienden, superieuren op het werk, en ook op zichzelf. Ongeacht de omstandigheden, is de behoefte aan perfectie een continu proces dat nooit eindigt. Het potentieel van de poort is Oordeel.
 • Poort 28 gaat over overleven door risico's te nemen, waardoor duidelijk wordt dat het leven altijd risico's met zich meebrengt. Het is de potentiële intuïtie om te weten of het al dan niet zin heeft om te vechten. Het betekent weten of het al dan niet loont om onverbiddelijk te zijn, om een risico te lopen dat het leven in gevaar kan brengen of dat het leven überhaupt mogelijk maakt. De uitdaging is het leven zelf, en de opdracht is zich levend te voelen en zijn leven zin en betekenis te geven. Het is een individuele poort die wil weten of zijn individuele leven al dan niet van waarde is. Hier moet het individu de uitdagingen alleen aangaan en moet daarom intuïtief weten of het zin heeft om te vechten of niet. Het potentieel van de poort is de Bereidheid om Risico's te nemen.
 • Poort 40 vertegenwoordigt de bewuste beslissing voor of tegen iets te zijn. Het is de Poort van eenzaamheid en weigering. De mogelijkheid om hard te werken voor de gemeenschap en geld te verdienen voor het gezin vereist het stellen van grenzen en de mogelijkheid om het eigen Ego te beschermen. Er moet een zeker evenwicht zijn tussen werk en privé-leven, wat het geval is als er voldoende tijd is voor zichzelf en tijd om uit te rusten. Deze poort wakkert iemands vastberadenheid aan om zich los te maken van negatieve krachten om te overleven in de strijd om het bestaan. Poort 40 heeft emotionele steun nodig die haar wil kan versterken en haar kan aansporen in haar werk voor de gemeenschap. Het potentieel van de poort is Vastberadenheid.
 • Poort 50 vertegenwoordigt intelligentie die gebaseerd is op waarden en ethisch bewustzijn. Het is de wortel van de menselijke intelligentie. Al het bewustzijn van overleving dat voortkomt uit het Intuïtiecentrum (Milt) wordt samengebracht en geconcentreerd in deze Poort: De Stroom van Smaak - de Collectieve Logica, de Stroom van Intuïtie - het Individuele proces, en de Stroom van Instinct - het Collectieve proces. En zoals in een ketel, een smeltkroes, verwerkt Poort 50 ze in de waarden en wetten van onze cultuur en beschaving. Het onderwerp van de Poort is om verantwoordelijkheid te nemen en wetten en waarden te vertegenwoordigen. Het potentieel van de Poort is Waarden.
 • Poort 57 is de poort van het intuïtieve bewustzijn dat zorgt voor overleving. Het is de bron van bewustzijn die alle zoogdieren bezitten en vertegenwoordigt de diepe intuïtie van de mens die welzijn genereert en zorgt voor overleving. Deze Poort is zeer scherp-georiënteerd en wordt toegeschreven aan het rechteroor. Het is gevoelig voor geluiden en trillingen. Poort 57 gaat over de angst voor de toekomst. Haar modus is om alert te blijven en aandacht te schenken in het Nu om gevaren ruim van tevoren aan te voelen en te voorzien. Poort 57 is verbonden met drie andere Centra: Via Poort 20 verbindt het zich met het Expressie (Keel) Centrum, via Poort 34 met het Levenskracht (Sacraal) Centrum, en via Poort 10 met het Identiteits (G) Centrum. Deze drie specialisaties zijn "Individueel" en niet gemaakt om door anderen te worden beïnvloed. Door middel van een selectief gehoor is het in staat om te onderscheiden welke informatie essentieel is voor zijn overleving en welke niet. Het potentieel van de poort is Intuïtie.

4. QUARTER OF MUTATION (YANG-YANG)

Dit gaat over de relatie die je met jezelf hebt. Het gaat om de pure zelf-expressie. Het gaat niet over het veranderen of muteren van anderen, maar over het veranderen of muteren van jouw bewustzijn van je zelf. Het gaat over het verzamelen van de paar zinnen die je degenen die je lief hebt vijf minuten voordat je sterft wilt vertellen. Het gaat over weten hoe je leeft, hoe je het beste uit je leven kunt halen, weten hoe je jezelf kunt zijn in dit leven, wat er ook gebeurt. We zijn hier om onze mogelijkheden te ontdekken, ons eigen potentieel te verkennen, om te onderzoeken wat er gebeurt als we gewoon onszelf zijn, als we niet proberen een ander te willen worden, als we niets anders willen zijn dan wie we al zijn. VOLG JE EIGEN OVERTUIGINGEN.

Mijn poorten in dit Quarter zijn: 34 (twee keer), 5 (twee keer), 9, 14, 26, 60 en 19

 • Poort 5 is de vitale kracht die orde op zaken stelt en patronen of ritmes creëert. Het gaat om de kracht van het wachten met het integreren van een patroon. Het is de Poort van gewoonten, dagelijkse routines en tempo. De polsslag van het leven, die nauw verbonden is met de tijd, vindt zijn oorsprong in deze Poort. Van de patronen van het menselijke spijsverteringsstelsel of iemands ademhalingsfrequentie tot de stroom van de seizoenen. Poort 5 impliceert het vermogen om op het juiste moment te wachten om de ritmes te behouden en in overeenstemming te brengen met de natuur. Het potentieel van de Poort is Ritme. In het Penta Krachtveld vertegenwoordigt zij het aspect van de Regulerende Cultuur.
 • Poort 9 is de thuisbasis van de vitale kracht om zich te concentreren op de details, d.w.z. de vastberadenheid om zich te blijven concentreren op details, wat essentieel is voor de hele logische cyclus van experimenteren, herzien, herhalen, oefenen en perfectioneren (mastery). "Zelfs een reis van duizend mijl begint met één enkele stap". Het is waar je je aandacht op richt en aan welke kleine details je aandacht besteedt, dat het pad van de reis sterk beïnvloedt. Poort 9 wordt ofwel overweldigd of afgeleid door de details, ofwel maakt zij gebruik van haar focus op de details om het grotere doel te bereiken. Aangezien het Logische circuit weinig energietoevoer heeft, is het belangrijk zich te concentreren om geen energie te verspillen. Het potentieel van de poort is Focussen.

 • Poort 14 bevat de vitale kracht en capaciteit voor individuele creatie. Het potentieel is om lief te hebben wat je doet en te doen wat je liefhebt. Onder deze omstandigheden zal elke daad van creatie iemands energie verhogen in plaats van haar te verspillen. Het vertegenwoordigt de kracht om je eigen richting in het leven te vinden door gebruik te maken van je individuele scheppingskracht. Deze poort houdt van werken en weet door haar overvloedige hulpbronnen "in grote mate in bezit" te krijgen. Het gaat echter niet om het vergaren van grote hoeveelheden materieel bezit, maar om het toepassen van iemands vermogen in een daad van dienstbaarheid aan anderen. De echte sleutel tot het ontplooien van dit potentieel is te vermijden een slaaf te worden en tegelijkertijd vrijgevig te blijven tegenover anderen. Het potentieel van de poort is Capaciteit. In het Penta Krachtveld en ook in het OC16 Krachtveld (Wa) is Poort 14 de Centrale Poort.

 • Poort 19 verschaft de drang om de nodige middelen te bezitten. Haar aanspraak is het vervullen van zowel de eigen emotionele en materiële behoeften als die van de gemeenschap. Het gaat bij deze Poort vooral om fundamentele behoeften, zoals het hebben van een eigen territorium, toegang tot voedsel, contact, emotionele nabijheid en seks. Het is de energie die de steun van de gemeenschap vraagt. Poort 19 is zeer gevoelig voor de behoeften van de mensen om haar heen en stelt haar kracht beschikbaar voor het vervullen van deze behoeften. Het is de kracht die revoluties en omwentelingen voortstuwt wanneer niet langer aan de behoeften van de gemeenschap wordt voldaan. Het potentieel van de Poort is de Gevoeligheid voor Behoeften.

 • Poort 26 is doelbewuste overredingskracht en tactiek. Poort 26 streeft naar maximale beloning met minimale inspanning. Het archetype van de verkoper, die altijd in staat is een deal te sluiten omdat hij de juiste tactiek kent. Het vermogen om te bedriegen en te manipuleren in eigen voordeel of in het voordeel van de gemeenschap, ongeacht de situatie, dient als middel om de hiërarchische ladder te beklimmen en een positie in te nemen waarin men niet langer hoeft te werken. Poort 26 bezit een ongewoon vermogen om te overleven en zal overal kortere wegen vinden. Het potentieel van de Poort is Tactisch.

 • Poort 34 (een keer in mijn Persoonlijkheid en een keer in mijn Design) is de vitale kracht van individuele kracht en macht. Het is de pure en onvoorwaardelijke kracht van het individu, klaar om zich te tonen en beschikbaar voor gebruik. Het voedt drie kanalen en kan zich verbinden met drie verschillende Centra: Door Poort 20 met het Keelcentrum, door Poort 10 met het Identiteitscentrum (G), en door Poort 57 met het Intuïtiecentrum (Milt). Afhankelijk van hoe Poort 34 is verbonden, zal haar energie zich op verschillende manieren tonen. Het is in ieder geval pure vitale energie die zelfversterkend is. Poort 34 heeft de drang om te laten zien dat men anders en krachtig is. Het potentieel van de poort is Individuele Kracht, die in het beste geval ook het algemeen belang dient.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.