Aura maar dan echt...

Eigenlijk begint binnen het Human Design systeem alles met het aura.

Aura heeft over het algemeen een beetje een zweverig 'new age'-achtig imago. Het wordt ook wel het Menselijk Energie Veld genoemd. De laatste vijfentwintig jaar heeft onder andere een voormalig natuurkundig onderzoeker van de NASA, Barbara Brennan, veel onderzoek gedaan naar het MEV.

Binnen Human Design is het aura van groot belang. En er is niets zweverigs aan. Mensen zijn onderdeel van de natuur. Het lichaam is een complexe samenstelling van moleculen en atomen, en daarmee vatbaar voor energievelden. Het kenmerk van energie is dat het stroomt. En de wijze waarop de energie stroomt bepaalt binnen Human Design welk Type je bent en aan de hand daarvan welke Strategie je dan moet toepassen om besluiten te nemen als jezelf. Visueel ziet dit er zo uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een visualisatie die afkomstig in van Mary Ann Winiger. Ik heb deze vertaald en bewerkt met haar toestemming. Voor meer achtergrond en informatie over haar bijdragen binnen de Human Design Community verwijs ik met plezier naar haar website: 

https://www.key-to-you.com

Hierboven kun je heel duidelijk de verschillen zien en lezen tussen de vier aura's. En dat maakt ook het wezenlijke verschil tussen de vier Typen binnen Human Design. Ik zal hieronder de vier Typen kort toelichten en daar ook het effect van het aura bij beschrijven. Je kunt over het aura en over de Typen onvoorstelbaar veel vinden op het Internet dus ik houd het hier bij de basisbeginselen en probeer het praktisch te verwoorden. In het onderdeel Human Design voor kinderen kun je meer achtergronden vinden over hoe de verdeling is van de Typen als het gaat om percentages, in dit onderdeel ga ik alleen in op de kenmerken van het aura.

 

1. De Projector

De Projector is hier om energie te geleiden. Zij hebben een aura wat gericht is op de ander. Ze onderzoeken de ander en dringen bij de ander binnen. Ze zijn hier om zichzelf te leren kennen door het onderzoeken en begeleiden van de ander. Als je met een Projector in gesprek bent dan heb je alle aandacht. Maar de indringende en gerichte energie en aandacht van de Projector is niet voor iedereen. De enige tot wie de Projector echt kan doordringen is de Generator. Het open aura van de Generator laat het indringende en geconcentreerde aura van de Projector toe. Maar niet zonder meer. Een Projector kan pas echt zijn of haar begeleidende werk doen bij de Generator wanneer de Projector erkend wordt en uitgenodigd wordt. Omdat de Projector van zichzelf geen consistente Sacrale levenskracht energie heeft, is de relatie tussen de Projector en Generator aantrekkelijk. Als de Projector wordt gezien en erkend en uitgenodigd wordt kan deze met behulp van de Sacrale energie van de Generator een begeleider of een gids zijn. Projectors zijn hier om te wachten op een uitnodiging. Dat is de Strategie voor de Projector om besluiten te nemen als zichzelf. De Strategie en de Autoriteit worden verder uitgelegd in Besluiten nemen als jezelf.

 

2. De Generator (en de Manifesting Generator)

Het aura van de Generator is wijd open. Er zit geen enkele bescherming op, het staat open voor alles en iedereen. Het aura heeft een omvang van twee armlengtes in alle richtingen (naar boven, naar onderen, naar voren, naar achteren en naar links en naar rechts). Visueel gezien is het een soort van 'bubbel' waar de Generators in rondlopen. Een open en omhullend aura. De enige bescherming die de Generator heeft is om te wachten op iets wat van buiten henzelf komt en daarop te reageren. Zelf initiëren (dus vanuit de Mind) levert weerstand op. Maar wachten tot het leven tot zich komt en dan reageren, is voor de Generator de correcte Strategie. De Generator is hier om te wachten totdat ze kunnen reageren op iets waarna ze hun Sacrale energie kunnen inzetten. Daar waar ik spreek over Generators heb ik het ook over de Manifesting Generators. De Manifesting Generators zijn Generators, ze hebben hetzelfde aura, open en omhullend. Het verschil zit in het feit dat Manifesting Generators een Motorcentrum verbonden hebben met het Keelcentrum waardoor ze in staat zijn hun energie meteen ook in daden of manifestatie om te zetten. Maar ook voor de Manifesting Generator geldt: wachten totdat je kunt reageren, niet zelf initiëren. Als de Generator deze Strategie van 'wachten totdat je kunt reageren' toepast, dan is de energie correct ingezet. Het gaat hier niet om goed of fout in de morele zin van het woord, maar het gaat om het correct gebruiken van de Sacrale energie en dat is voor iedere Generator verschillend: 'Human Design is the Science of Differentiation'. Als je als Generator wacht totdat je kunt reageren word je ontvankelijk. Daarom werkt het stellen van de ja/nee vraag ook zo goed bij een Generator. De ja/nee vraag (gesloten vraag) zet de Sacrale motor in werking. Het geeft antwoord op de vraag of er wel of geen energie voor is. En als de energie er niet is, dan is deze er ook echt niet. Een Sacraal 'nee' is een eerlijk antwoord van het lichaam. Het is niet persoonlijk, het is gewoon een antwoord van het lichaam dat op dat moment de energie er niet is voor datgene wat er wordt gevraagd. Niet meer, niet minder. Puur mechanisch.

 

3. De Manifestor

Het aura van de Manifestor is gesloten en afstotend. Dat klinkt vrij hard, maar het heeft een bedoeling. De Manifestor is hier om impact te hebben. En die impact maakt de Manifestor door te initiëren. En daar heeft de Manifestor een passend aura voor. Het aura wat zegt: "Ga aan de kant". Dit is het sterkste aura van alle Typen. Het zorgt er voor dat de Manifestor kan duwen. Ze kunnen met dit sterke, gesloten en afstotende aura duwen. Dit beschermt de Manifestor zodat deze naar de dingen toe kan gaan zonder te worden gestoord of in de weg gezeten. Maar daarvoor is het wel van belang dat de Manifestor anderen informeert. Dat is de Strategie voor de Manifestor. Wanneer de Manifestor anderen informeert dan kan deze doen wat hij te doen heeft. Dan maakt deze impact en ontvangt geen weerstand. 

 

4. De Reflector

De Reflector heeft een verzamelend en beschermend aura. Ze nemen veel energie op, maar het blijft niet plakken. Het glijdt van hen af. En dat beschermt de Reflector omdat de Reflector hier is om gemeenschappen en groepen en hun omgeving te proeven en te ervaren. Een Reflector leeft met de maancyclus. Zij moeten een maancyclus van 28 dagen wachten voordat ze een besluit kunnen nemen. Elke dag opnieuw voelen zij een andere energie vanuit de Transits die voor hen een stukje meebrengt in de besluitvorming. Na 28 dagen hebben ze alle stukjes gezien en ervaren en weten ze wat voor hen het juiste besluit is. Juist omdat Reflectors geen definitie hebben in hun design is hun aura hetgeen hen beschermt tegen het nemen van besluiten die niet correct zijn. Ze zijn erg goed in staat om datgene wat niet voor hen bedoeld is te laten gaan en van zich af te schudden. 


Onze aura's beginnen het juiste signaal uit te zenden als we onze Strategie leven en onze innerlijke Autoriteit eren. De frequentie zal veranderen in onze ware frequentie. Het kost tijd om erop te vertrouwen dat we via onze aura's met elkaar communiceren en dat we niet langer onze Mind (verstand) volgen en laten bepalen wat we doen. De oude manier van communiceren is de communicatie van onze niet-zelf, 'de ander vertellen' wat deze zou moeten doen. Maar vertellen werkt niet. Want ons aura en onze onderlinge energetische communicatie is veel sterker en concreter dan we tot nu toe wellicht hebben willen zien en erkennen. 

 

Aura's geven ons de wijsheid die we al lang hebben, maar die we hebben weggedrukt en ontkend. En het Human Design Systeem is hier gebracht om te experimenteren met het terugvinden van je ware zelf. En die begint bij het leren omgaan met je energieveld om je heen. Aura = Type = Strategie. De formule voor een uitgelijnd en correct leven als jezelf.

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.