De Penta energie

De Penta is hetgeen wat verantwoordelijk is voor de manier waarop bewustzijn werkt.

Het is de wijze waarop de gehele aard van het totaal zoals wij het begrijpen is geordend. De Penta is een energetische verschijningsvorm van het bij elkaar komen van aura's, van magnetische energievelden. Het klinkt lekker zweverig, maar het is alles behalve dat. 

Daar waar het voor velen van ons al ingewikkeld genoeg is om onze eigen sensitiviteit in relatie tot de aura's en energie van anderen te voelen, is het nog moeilijker om daar een beeld bij te krijgen als het gaat om de Penta energie. En toch, ook al begrijp je het niet met je verstand, door er naar te kijken vanuit de ervaring die je hebt in je eigen gezin of familie, of op het werk wanneer je in een groep van 3, 4 of 5 werkt is het al beter te zien en te begrijpen omdat het je in de gelegenheid stelt om te snappen waarom het in sommige groepen wel en om sommige groepen niet lekker loopt. 

 

De Penta wordt gevormd zodra er een groep is van drie tot vijf personen. En in dat geval heb je het niet meer over het bij elkaar komen van twee individuen die elkaars design conditioneren en beïnvloeden, maar dan heb je het over een compleet nieuwe energievorm die ontstaat en die de aura's van de zich in die groep bevinden individuen even 'naar de buitenkant' verplaatst. In dit onderdeel zal ik proberen dit wat duidelijker toe te lichten en ik gebruik hiervoor de Penta van mijn eigen gezin. 

 

Ik ben een 5/1 emotionele manifesting generator, ik ben getrouwd met een 6/2 self-projected projector, en mijn man en ik hebben samen twee dochters (een eeneiige tweeling) die beiden een 2/4 emotionele generator zijn. wij vormen met ons gezin samen een Penta van vier en dat ziet er dan zo uit:

 

Kijkend naar bovenstaande Penta van mijn gezin dan is de figuur in het midden de Penta. En deze ontstaat wanneer de aura's van de (in dit geval) vier individuen (mijn man, onze kinderen en ik) samen in een ruimte zijn. Als wij samen zijn, dan vormen we definitie in alle centra van de quantum bodygraph die linksonder de hoek staat. Ons familiethema is 9-0 safe at home en ik ga hier straks even iets dieper op in. Als we naar de figuur in het midden kijken, dan zien we de Penta structuur. In deze Pentastructuur zitten 12 poorten. En deze poorten hebben binnen de Penta een andere betekenis dan de poorten in de individuele bodygraph hebben. De poorten spreken niet langer alleen voor het individu maar voor de groep. Actieve poorten laten de collectieve krachten zien en zijn ook de punten waarop een groep mensen met elkaar in verbinding (zijn ge)gaan.

 

Goed om te weten als het gaat om de energie van een groep (penta):

Groepsenergie zorgt er niet voor dat de individuele energie (de definitie in de individuele bodycharts) verdwijnt. Sterker nog, als je echt weet hoe je bedraad bent en in elkaar zit in jouw individuele energie, wie je bent en hoe je functioneert als jezelf, zal er voor zorgen dat je die sterke punten en die kracht handhaaft en behoudt als je in een groep werkt.

Daarmee kan het dus een beetje voelen als een deuk in je ego wanneer je ziet hoe jouw predominante energie verschuift wanneer je in de groepsenergie komt. Dit betekent niet dat je je minder hoeft te voelen of dat je geen belangrijke dingen bij hebt te dragen. We zijn allemaal bedoeld om op een unieke manier ons steentje bij te dragen aan onszelf en in een groep. Als je dit kunt omarmen en jezelf toestaat in groepen te participeren op een manier die voor jou juist voelt dan krijg je deze energie en die kracht terug.

Er is niet zoiets als ‘normaal’ of ‘ideaal’ als het gaat om het analyseren de energie van een groep of familie. De penta laat juist zien dat ‘normaal’ echt een misvatting en dat we allemaal een unieke vingerafdruk hebben als groep. We kiezen onze familie niet, maar we kunnen wel kiezen hoe we met elkaar omgaan in een familie en de sterke kanten en de relaties vieren die er zijn binnen deze (soms uitdagende) structuren.

 

De groepsenergie:

Onze basis Human Design chart leert ons allen dat we een uniek aura type hebben wat laat zien hoe onze energie wordt gepresenteerd aan de wereld en laat ons de fundamenten die onder onze interacties liggen zien (individueel).

Als we samen komen met een ander persoon (partnerschap), dan komen onze individuele energieën samen en kunnen we de energie van elkaar gebruiken door de conditionering die over een weer plaats vindt. Nieuwe vormen van energie kunnen daarin gevonden worden die je in je individuele situatie niet zou hebben. Binnen Human Design wordt dan van een 'Connection Chart' gesproken. 

 

Komen we echter in een groep van 3, 4 of 5 mensen samen, dan wordt dit De Penta genoemd binnen Human Design. Dit is een zogenaamd ‘transaurische vorm’, waarbij door de fusie van alle in die groep aanwezige individuele aura’s een compleet nieuw energetisch framewerk wordt gebouwd. Dit framework wordt DE Penta genoemd omdat het een framewerk is wat volledig op zichzelf staat. De Penta bestaat uit de kanalen die de keel (throat) met het G-centrum (identity) verbinden en het G-centrum met de Wortel (root).

Je kunt het zo zien dat wanneer je in een groep van 3, 4 of 5 mensen komt, jouw eigen definitie even in de schaduw wordt gezet en de definitie die je hebt in de kanalen of de poorten die de Penta vormen in de spotlight. Met andere woorden, je eigen activeringen en definitie is er nog steeds, maar de Penta zet deze even iets meer naar de achtergrond en bepaalt de agenda.

De energie van de Penta gaat in een bepaalde richting, terwijl de energie in de individuele bodygraph alle kanten op kan bewegen. Dit geldt dus niet voor de Penta. Deze energie beweegt als een Vortex.

De Penta heeft geen energiecentra, maar ‘pentrische zones’ en werkt als de poppenspeler van de groep. Onderstaande afbeelding laat meer visueel zien hoe deze energie stroomt. Het begint onderin, dan door het midden naar boven en vervolgens via de linker- en de rechterkant weer terug naar beneden om weer opnieuw die beweging in te zetten. Als een Vortex:

 

Wanneer de Penta optimaal werkt:

Om een gezin of familie (of andersoortige groepsenergie) te kunnen lezen is het van belang te weten wat de verschillende poorten betekenen. Dat maakt het mogelijk om een analyse te maken van de gezamenlijke energie in de groep:

 • Poort 15: Flow (stroom): ook wel de ‘lijm’ die de groep bij elkaar houdt genoemd. Dit is een heel magnetische energie die de groep dwingt een sterke fundering te bouwen.
 • Poort 5: Home (thuis): hoe comfortabel is de groep in het leven thuis? Plezierig met elkaar in  een gedeelde ruimte doorbrengen.
 • Poort 14: Demands (eisen): Beschikt de groep over datgene wat nodig is om te slagen? Hier gaat het vooral om de capaciteiten.
 • Poort 2: Material (middelen): Beschikt de groep over het  vermogen om materiële welvaart en hulpbronnen te genereren? Hier gaat het vooral om de materiële middelen. Kan geld zijn, maar ook andere ‘ruilmiddelen’, een ‘volle koelkast’.
 • Poort 7: Future (toekomst): Is er een plan klaar? Waar gaat de groep naar toe?
 • Poort 31: Discipline: Heeft de groep discipline en structuur? Is er een evenwichtige of onevenwichtige gezagsverhouding?
 • Poort 46: Discovery (ontdekking): Kan de groep met elkaar opschieten? Harmonie tussen de groep.
 • Poort 29: World (wereld): Laat de groep zich op een belangrijke manier in de wereld zien? Kan de groep buiten het huis ervaringen opdoen die verrijkend zijn?
 • Poort 13: Past (verleden): Hoe diep zijn de wortels van de groep? Voelen ze zich verbonden met voorouders of de mythologie van waar ze vandaan komen?
 • Poort 33: Tradition (traditie): Wat zijn de rituelen van de groep? Worden ze van generatie op generatie doorgegeven? Dit omvat ook het maken van foto's, het bewaren van documenten, en het archiveren van de geschiedenis.
 • Poort 1: Present (heden): Uitvoeren van het plan voor de groep. We hebben middelen, we hebben wat we nodig hebben, wat gaan we er nu mee doen?
 • Poort 8: Demonstration (presentatie): Hoe moet de groep zich in de wereld vertonen? Hoe zorgen we ervoor dat de groep gerespecteerd wordt binnen een grotere gemeenschap.

 

Het doel van de Penta: (waarom gebeurt dit?):

De Penta is een energievorm die vanuit onze oertijd is overgebleven. Het komt uit de tijd dat onze soort overgeleverd was aan overleven door middel van het vormen van een ‘tribe’. Alleen door in groepen samen te komen, of groepen te vormen werd de kans op overleven en doorontwikkeling groter. Daarnaast was deze tribe ingericht op reproductie. Het DNA wil meer DNA maken door te reproduceren. De Penta zet dus aan tot het vormen van familie en tot het reproduceren van het DNA door middel van het aantrekken van verschillen. DNA is niet geïnteresseerd in hetzelfde, DNA wordt aangetrokken door ‘het andere’, het verschil. Omdat dit het DNA sterker maakt. Wat dat betreft verschillen we niet veel van onze medebewoners op deze planeet, planten en dieren. We willen vermeerderen. 

De Penta zorgt er dus voor dat we gegrond blijven in het belang van de fysieke structuur die we hebben gekregen en voorkomt dat we ons totaal afzonderen van de menselijke ervaringen die nodig zijn om het voortbestaan van onze soort te garanderen. Dit verklaart ook waarom wij mensen de behoefte hebben om ons in groepen te bevinden en sociaal te interacteren. Het Programma houdt dit concept bij elkaar.

Van belang om te weten is dat de Penta energie niet persoonlijk is. Deze energie kan als een olifant door de porseleinkast gaan maar het is niet ‘de schuld’ van iemand dat dit gebeurt. Als er dus gedoe is in de Penta, dan is het niet de bedoeling dat ieder lid afzonderlijk dit gaat rationaliseren en er een reden voor probeert te vinden dat het gebeurt. Het gebeurt omdat het in de Penta energie zit en dat is het. Niets meer, niets minder. Het gaat niet over goed of fout, het IS. Als je dus weet wat de Penta energie van jouw familie of gezin is, dan kan dit antwoorden geven op spanningen die er zijn (geweest) en dat dit dus NIETS met één van jullie individueel te maken heeft (of had). Het ligt aan de Penta en dat maakt dat je er veel liefdevoller naar kunt kijken. 

De Penta ontstaat. Het is er. Je kunt er niets aan veranderen of beïnvloeden. Maar als je je bewust bent van het feit dat dit er IS, dan kun je er wel voor kiezen om naar de Penta energie in de lage of in de hoge expressie te ervaren. 

 

GAPS in de Penta:

Net zoals in een bodygraph waar niet alle centra en kanalen en poorten gedefinieerd zijn is er meestal ook in de Penta sprake van poorten die niet geactiveerd zijn en daarmee het potentieel hebben tot spanning of conflict. Dit worden ‘gaps’ genoemd. En deze gaps zijn meestal de plekken waar de aandacht en de focus naar toe gaat, in het bijzonder wanneer de ene groep zich met de andere groep vergelijkt. Denk aan: “Waarom kunnen wij niet gezellig met elkaar een bordspel doen zoals in het gezin van mijn zus en zwager?…”. Dit is wat de energie van de Penta doet, deze probeert met de MIND de gaten op te vullen. Vanuit de niet-zelf.

Maar wanneer je, exact zoals dit het geval is bij een open of ongedefinieerd centrum in je eigen indivuduele bodygraph te veel de nadruk legt op datgene wat er niet is en je hiermee identificeert, dan verdoe je waardevolle energie. Want wat er niet is, dat is er niet. De kunst is om de energie te richten op de definitie en de energie die er WEL is in de Penta en daar alles uit te halen wat er in zit en te accepteren en omarmen wat er NIET is, je hebt daar immers geen controle op. Het is niet persoonlijk, het is niemands schuld, er is gewoonweg geen consistente energie in dat gebied en dat is prima.

Een tip om een ‘gap’ in de Penta te benaderen wanneer je vast zit in de groepsenergie is om even ‘uit de Penta energie’ te stappen en een 1-op-1 gesprek te hebben in de plaats daarvan. Mis je in een schoolsysteem bijvoorbeeld poort 31, de poort van Discipline, dan is het voor de degenen die voor de klas staat een hels karwei om ‘orde te houden’. En de energie die je hiermee verdoet kun je beter besteden aan het goede gesprek met de leerlingen afzonderlijk dan te trachten de hele groep te ‘disciplineren’.

 

Wanneer de focus ligt op de gaps of de ongedefinieerde poorten in de Penta:

Wanneer de hoge expressie van elk van de Penta poorten zorgt voor een blije, prettig samenwerkende groep waar cohesie is, dan zorgt de lage expressie voor de uitdagingen. Wanneer de focus op de gaps of de ongedefinieerde poorten in de Penta ligt dan ziet dat er per poort als volgt uit:

 • Poort 15: Flow (stroom): De groep is zelden samen. In een gezin kan dit zijn waar kinderen verhuizen en niet vaak op bezoek komen, of vrienden die uit elkaar drijven.
 • Poort 5: Home (thuis): Thuis zijn of voor langere tijd samen in één ruimte is een uitdaging. Hier kunnen ruzies ontstaan of gewoon een onderstroom van ongemak.
 • Poort 14: Demands (eisen): Er is een voortdurend gevoel dat er nooit genoeg is, of dat nu waar is of niet. Het verlangen naar meer dat niet bevredigd kan worden.
 • Poort 2: Material (middelen): Worstelen met materiële middelen kan een thema zijn. Dit kan ook ‘je gesteund of verzorgd voelen’ zijn.
 • Poort 7: Future (toekomst): Er is heel weinig richting in de groep. Veel vragen rond waar het heen gaat en een behoefte aan een plan.
 • Poort 31: Discipline: Wanorde kan een thema zijn. Hier kan ook agressief of gewelddadig gedrag opduiken in een poging om gezag te doen gelden. 
 • Poort 46: Discovery (ontdekking): Het kan moeilijk zijn om als groep met elkaar om te gaan. Misschien geniet je van activiteiten met z'n tweeën of ga je graag samen, maar doe je toch je eigen ding. Forceer alleen niets waarvoor iedereen tegelijk bij elkaar moet zijn.
 • Poort 29: World (wereld): Dit is de klassieke "We gaan nooit uit" energie. Thuis blijven of in een bekende ruimte is de norm, wat kan leiden tot wrevel over het onvermogen om er samen op uit te gaan in de wereld.
 • Poort 13: Past (verleden): Er is hier kans op een breuk met vroegere generaties of op bezoek gaan bij oudere leden van de groep kan een last zijn.
 • Poort 33: Tradition (traditie): Feestdagen kunnen een uitdaging zijn. Er is weinig consistentie met het houden van tradities en hoewel dat spanning kan veroorzaken, kan het ook betekenen dat je elk jaar een nieuwe traditie kunt creëren.
 • Poort 1: Present (heden): slechte planning is de naam van het spel. Of er wordt steeds iets vergeten of er worden fortuinen weg gegokt. Hier kan het uitvoeren van al het succes elders in de chart stuklopen als je het toelaat.
 • Poort 8: Demonstration (presentatie): Het kan heel belangrijk voor je zijn om de mensen om je heen te laten zien hoe mooi, deftig, of duur de spullen van de groep zijn, maar deze energie belooft dat er altijd iets lichtelijk mis zal zijn. Druk om naar buiten toe te pronken zal hier een probleem zijn, laat de kinderen dragen wat ze willen en iedereen zal veel gelukkiger zijn.

 

Wanneer je je bewust bent van de Penta:

Onthoud dat wanneer je je bewust bent van de energie in de Penta van jouw gezin of familie (of team in een werkomgeving), dat de gaps en de definitie je wijsheid geven. Je weet waar de uitdagingen zitten en hoe je hier mee om kunt gaan in de uniciteit en individualiteit van ieder lid van de Penta door de verschillen te omarmen en te laten zien dat het okay is om niet exact aan alle sociale standaarden te hoeven voldoen. Als je je bewust bent van de omgeving waarin we opereren dan is het ook mogelijk de unieke behoeften van ieder individu in die groep te zien, waarderen en erkennen. Wanneer je als individu weet welke poorten jij in de Penta brengt dan kun je ook zien welke rol jij in de Penta aanneemt en waarin jouw waardevolle bijdrage zit aan de gezamenlijke energie. Het betekent niet dat je die rol ALTIJD moet vervullen en alle verantwoordelijkheid daaromtrent op jouw schouders ligt, maar de kans is wel groot dat jouw bijdrage in die poort wel die energie tot leven kan brengen en dat kan ondersteunen.

De bovenste placeringen in de keel (keel/G) zijn de leidende placeringen, dus als je veel poorten in die regionen heb zul je vaak de leidende rol pakken in de Penta, heb je meer placeringen in de onderste regio van de Penta (G-Root) dan zul je liever geleid worden dan zelf de leiding pakken. 

De linker kant van de Penta gaat vooral over de toekomst en de rechter kant van de Penta vooral over het verleden. Daar waar je gezien de placeringen het meest confortabel voelt en dat vervolgens communiceren in de groep maakt dat je jouw krachten en sterke punten zo optimaal mogelijk kunt inzetten omdat er geen verwachtingen zijn op punten waar jouw krachten wellicht niet consistent aanwezig zijn.

 

Deconditioneren in de Penta:

Net zoals deconditioneren in de individuele chart tijd kost om er mee te experimenteren en er van te leren, zo geldt dat ook voor het deconditioneren in de Penta. Het is geen lineair pad, ieder heeft zijn of haar eigen proces en pad te bewandelen, het is geen wedstrijd of concurrentiestrijd.

 • Begin met het bewust worden van jouw definitie en de gaps;
 • Voel de ervaring van de groepsenergie en wat jij daar in bijdraagt;
 • Respecteer de energie die er is en spreek vanuit je eigen waarheid uit op welke plekken in de Penta het pijn doet of waar het spanning oplevert;
 • Onthoud dat ten allen tijde een individu bent en blijft en dat je jouw eigen unieke chart hebt;
 • Ervaar stap voor stap en in de tijd dat je meer in je kracht wordt gezet en meer zekerheid krijgt wanneer je nieuwe wegen vindt om de manier waarop de groep opereert lief te hebben en te accepteren.

 

Een praktijkvoorbeeld van een Penta analyse van mijn eigen gezin:

 

Zoals ik in de introductie van dit onderdeel al heb aangegeven zou ik een voorbeeld laten zien van een Penta analyse aan de hand van mijn eigen gezin. Nog even de afbeelding terughalend van onze Penta, deze is klein als je er op klikt krijg je de afbeelding uitvergroot of scrol als dat niet lukt even weer naar boven.

Onze energetische gezinsagenda wordt gevormd door deze transaurische Penta. We hebben afzonderlijk als individuen sterke definities en een krachtig design (waarbij mijn man en ik meer open en ongedefinieerde centra hebben dan onze kinderen). Dit zorgt in de samenhang met elkaar voor een volledig gedefinieerde bodygraph met 9 centra gedefinieerd en 0 ongedefinieerd (zie bodygraph linksonder). Toch laat de Penta energie een paar rode boxen zien die leeg zijn. Dit zijn de de poorten waarin geen van ons gezin in de individuele bodygraph gedefinieerd is en daarmee 'ontbreekt' deze in de Penta energie. 

Allereerst even terugkomend op ons gezinsthema 9-0 Safe at Home (de quantum bodygraph linksonder). De 9 staat voor de negen gedefinieerde centra in de quantum van de gezinsbodygraph en de 0 spreekt dan voor zich, er zijn geen open of ongedefinieerde centra. Dit betekent dat we ons wanneer we samen zijn van nature thuis veilig voelen. Er is geen behoefte aan ‘bemoeienis van buitenaf’. Ons gezin is compleet. Het is een aura waar ‘externen’ niet echt welkom zijn. Dit wil niet zeggen dat wij vinden dat externen niet welkom zijn, maar de Penta geeft een definitie waarbij dit wel zo kan worden gevoeld voor 'externen'.  Wij voelen ons binnen het gezin zeker en veilig en als gezinseenheid comfortabel. Een gezin van vier is comfortabel omdat er nooit iemand wordt buitengesloten of ‘alleen staat’, zoals bij een gezin van drie. Als de moeder met de vader spreekt, dan kunnen de kinderen met elkaar praten. Dit levert dus een soort van gezinsstabiliteit op want ‘alleen zijn’ in een gezin is altijd een uitdaging en dat gebeurt bij ons (in beginsel) niet. 

De Penta heeft het goed voor met een gezin van vier als het gaat om de drive tot succes en inkomsten. Synchroniciteit met betrekking tot succes en inkomsten is hier meer en vaker aanwezig. Dat geeft vertrouwen dat wat er ook gebeurt er altijd iets op ons pad zal komen waardoor we als gezin voldoende inkomsten zullen hebben die onze overleving verzekert. Toen ik dit zag gaf me dat als moeder een heel prettig gevoel van veiligheid en dat is voor mijn lijn 1 in mijn profiel wat vraagt om een goede fundering en basis voor veiligheid en zekerheid heel erg prettig. Zeker in de huidige tijd waarin we ons bevinden is dit voor mij echt iets waar ik me door gesteund voel. De Pentagaps (dat zijn de rode boxen) brengen andere uitdagingen waar ik straks op terug kom, maar de basis van een gezin van vier met een 9-0 familiethema is dat deze zich stabiel, veilig en zeker voelt en dat er geen druk wordt gevoeld om naar buiten te moeten om te socialiseren. Er blijft wel een dynamiek bestaan dat iemand zich als buitenstaander niet welkom voelt in ons gezin wanneer deze ons huis binnenwandelt, maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Dit wetende is het ook vooral iets waar we dan zelf iets aan kunnen doen.

 

Maar wat brengt de Penta dan in ons gezin? De 'linker poot' van de Penta gaat over het leven binnenshuis. Poort 15 is de lijm die het gezin bij elkaar houdt en poort 5 laat zien dat wij als gezin over een eigen gezinscultuur beschikken. Binnen ons gezin doen we het op de manier die ons goeddunkt. Dat zijn onze patronen en gewoontes en deze zijn goed vertegenwoordigd. De kinderen en ik brengen de energie van de gezinspatronen en de gezinsgewoontes binnen en mijn man en de kinderen zorgen voor de lijmenergie die dit gezin bij elkaar houdt. De rechter poot van de Penta gaat over de manier waarop het gezin zich naar buiten presenteert. En daar zien we de eerste gap verschijnen. Mijn man zorgt binnen ons gezin voor de harmonie, zijn harmonie energie zorgt er voor de dat we het gezellig hebben met elkaar en dat we in harmonie samen kunnen zijn. Ons gezin mist poort 29. De energie die er voor zorgt dat we er op uit gaan om in de wereld inspiratie en ervaringen op te doen die verrijkend kunnen zijn. Als we hier onze aandacht op zouden zetten vanuit de schaduwkant, dan zou dit betekenen dat er spanningen zouden kunnen zijn op het 'wij gaan er nooit eens op uit'. Thuisblijven als norm hanteren. En dit kan wrevel en gedoe veroorzaken op de momenten dat het spannend wordt in een gezinssituatie. Als ik kijk naar de afgelopen twee jaar die we in Corona tijd hebben doorgebracht was thuisblijven inderdaad de norm vanuit het maatschappelijke veld. Wat ik gemerkt heb, is dat we hier als gezin prima mee konden leven. Ondanks dat we als gezin toch ook wel graag op stap gaan. We zijn als gezin geen wereldreizigers. En dat komt dus ook overeen met hoe de Penta energie binnen ons gezin wordt gevormd. Maar voor ons is dit eigenlijk nooit een groot thema. We kunnen prima samen zijn in 1 huis, er is ruimte genoeg om af en toe even onszelf terug te trekken als we daar behoefte toe voelen. En voor mijn man, als projector in een huis vol met generator energie is dat ook echt heel gezond. We respecteren elkaar hierin en dat maakt dat het geen spanningen of gedoe oplevert. 

Mijn man en ik zorgen samen voor de energie in het midden van de Penta. Ik breng de energie binnen die zorgt voor de capaciteiten om als gezin te kunnen slagen en mijn man brengt de energie binnen waarbij deze capaciteiten omgezet kunnen worden in middelen (zowel materieel als niet-materieel). Dit betekent wel dat als 1 van ons wegvalt dit een spanningsveld kan opleveren binnen ons gezin. 

Maar zolang we compleet zijn is dit dus geen punt van zorg en is mijn man ook degene die nu de middelen en de capaciteiten aanwezig zijn de energie van het plan van het heden inbrengt, wat gaan we er dan precies mee doen met deze middelen. Hoe zetten we het in, waar besteden we het aan en hoe geven we binnen ons gezin inhoud aan het leven. 

Uit onze gezinsenergie blijkt heel duidelijk dat wij in het NU leven. Want we missen de energie voor de plannen voor de toekomst en de lessen van het verleden. Juist nu we in ons gezin te maken hebben met de uitdaging van ziekte (mijn man heeft al vijf jaar kanker en houdt zich geweldig staande) is dit ook niet waar de spanning op ontstaat. We zijn tevreden met datgene wat er NU is en de toekomst is hoe dan ook ongewis en daarmee dus ook geen issue (meer). Angst bestaat in het verleden en in de toekomst maar niet in het NU. 

Mijn man brengt ook de energie om ons naar de buitenwereld te presenteren als gezin in de Penta. Ik herken dat er geen gemis is aan het ons willen meten aan hoe we ons naar buiten moeten presenteren en hoe we het daarin doen ten opzichte van anderen in onze omringende gemeenschap. We hebben hierin eigenlijk geen enkele druk om ons anders of beter voor te doen dan hoe we zijn en wie we willen zijn. We volgens ons eigen gezinspad en dat voelt voor ons allemaal ook passend.

Waar het bij ons wel aan ontbreekt is de gezinsdiscipline. Een wanordelijke Janboel is best wel iets wat ik herken maar het speelt geen rol in het wel of niet goed functioneren of het wel of  niet aanwezig zijn van gezamenlijke regels en wetten die we als gezin hanteren. Er is ook geen sprake van onderlinge strijd over 'wie de broek aanheeft', we brengen allemaal onze eigenaardigheden en onze krachten in en daarin hoeven we onszelf niet ten opzichte van elkaar te bewijzen. 

De kinderen en ik brengen de energie binnen van de rituelen en de tradities. Er worden veel foto's en filmpjes gemaakt binnen ons gezin en dat zegt ook iets over het vastleggen van de momenten die we als gezin samen ervaren. De wanordelijke Janboel zorgt er wel weer voor dat we dit niet geheel gedisciplineerd ook in allerlei plakboeken of anderszins ordelijke manieren bij elkaar houden, maar het samen herinneringen maken is toch ook voornamelijk iets wat je in je hoofd en in je lijf opslaat. En is dat niet ook het doel van leven?

Wat mij deze analyse heeft gebracht is inzien dat hoewel we best een aantal gaps hebben in onze Penta het prima kan functioneren als je er niet de volle focus op zet vanuit de mind en vanuit de conditionering. De Penta heeft de neiging ons materialistisch en hebberig te maken in haar verschijningsvorm, maar wanneer je hier met een warm en liefdevolle blik naar kan kijken en dit kan omzetten naar een andere vorm van bezit die niet gaat over de materiële maar over de immateriële zaken dan gaat het niet over hebberigheid maar over vervulling. En dan wordt ook duidelijk dat hetgeen waar je elkaar op hebt aangetrokken ook hetgeen is waar je soms even de discussie aan moet gaan of de reflectie om het inzicht te krijgen dat alles wat IS ook daadwerkelijk IS en dat je er niet zo veel aan hoeft te DOEN.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.