Besluiten nemen als JEZELF

In dit onderdeel neem ik je mee naar de kern van het leven van je eigen leven... 

Human Design kan je oneindig lang vasthouden in het vergaren van kennis. Het kan je zelfs zo vasthouden in het vergaren van kennis en het verlangen naar verdieping van die kennis dat je vergeet dat het hier gekomen is als instrument of als persoonlijke handleiding om te leven als jezelf, zonder weerstand (tenzij het weerstand is die voor jou bedoeld is) en in overeenstemming met je pure levenskracht. 

 

Het punt is dat wanneer je verdwaalt raakt in de enorme hoeveelheid informatie die er te vinden is over Human Design verdwaal je ook in het leven van je eigen unieke leven. Daar komt bij dat het maar de vraag is of alle informatie die er wordt gedeeld over Human Design ook altijd juist of correct is en zoals deze ooit door Ra Uru Hu is doorgegeven. Human Design heeft de laatste twee à drie jaar een vlucht genomen en is door veel mensen omarmd. Dat is natuurlijk fantastisch en mooi, maar de kans dat het dan vanuit het niet-zelf wordt ingezet is ook aanwezig en dat maakt dat het als een soort van wondermiddel kan worden gepresenteerd. En zolang je niet de tijd neemt om het zelf te leven en ook echt er mee te experimenteren is de kennis een nice to know en geen need to know. Sterker nog, dan kan het je echt nog dieper in je niet-zelf brengen (en anderen daarin meenemen).

 

Ik ben zelf erg kieskeurig in de bronnen die ik volg en raadpleeg. Ook ik heb in mijn zoektocht vaak de verleiding gevoeld van mijn niet-zelf om dit 'even snel te fixen'. Mijn ongedefinieerde Wortel centrum is nog altijd 'in a hurry to get rid of the pressure'. Het klinkt zo aantrekkelijk om met behulp van Human Design 'in een cursus van 10 weken' te leren hoe je kunt leven als je True Self. Maar het is echt een experiment wat je elke dag weer opnieuw ervaart en leeft. De wereld van conditionering is zo sterk. En de genetische aantrekkingskracht op je open Centra in je Design maken het ook echt wel af en toe ingewikkeld om niet in oude patronen terug te vallen. De kunst is echter ook hier, liefdevol blijven naar jezelf en elke stap is er eentje. Dat is een mooie van experimenteren. Je doet ervaring op in het leven van je design en dat gaat met vallen en opstaan. En dat is helemaal okay en prima. Als je vasthoudt aan je Strategie en je innerlijke Autoriteit en je de signalen waarin je weerstand voelt erkent als een teken dat je even van je eigen pad bent afgedwaald, dan ga je er op een gegeven moment om glimlachen. 

In het onderdeel Aura maar dan echt...heb ik de verschillende aura's beschreven. Daar heb ik per Type ook een tipje van de sluier van de Strategie meegegeven. In dit onderdeel ga ik hier iets dieper op in. Als je besluiten wilt nemen als jezelf, dan moet je niet alleen je Strategie volgen, maar ook je innerlijke Autoriteit eren. En wat de innerlijke Autoriteit inhoudt zal ik eveneens in dit onderdeel beschrijven. Ook hiervoor geldt, ik blijf aan de oppervlakte in het praktische, omdat het alleen bedoeld is om een inkijk te geven in de achterliggende theorie, als je met me gaat werken kan ik het voor jou persoonlijk verder toelichten en kan ik het ook linken aan de rest van je Design. Op deze pagina Coaching en begeleiding kun je vinden wat ik hierin te bieden heb.

INLEIDING IN STRATEGIE

Strategie kun je indelen naar twee categorieën. De Strategie van het initiëren en de Strategie van het reageren. Initiëren betekent dat er een interne prikkel is die aanzet tot het ondernemen van actie. Het enige Type wat hier is om te initiëren is de Manifestor. De overige Typen (de Generator en de Manifesting Generator, de Projector en de Reflector) zijn hier om te reageren op een externe prikkel. Voor ieder Type geldt dat wanneer je leeft in overeenstemming met je design je jouw signatuur leeft en wanneer je niet in overeenstemming leeft met je design dan leef je je Niet-Zelf. 

 

DE STRATEGIE VAN DE MANIFESTOR

Het sterke, gesloten en afstotende aura van de Manifestor zorgt er voor dat de Manifestor kan initiëren en impact heeft zonder dat dit een externe prikkel behoeft. Initiatie komt vanuit henzelf en het heeft altijd impact op anderen. En om te voorkomen dat deze impact onverwacht of onaangekondigd wordt uitgeoefend en dus weerstand oproept is het van groot belang dat de Manifestor anderen informeert voordat deze tot actie overgaat. Informeren is in dit geval geen toestemming vragen, het is puur laten weten wat je gaat doen of ondernemen om de weerstand weg te nemen. Het is echt een Strategie die de Manifestor zich moet aanleren, omdat het de enige Strategie is die niet van nature komt. Maar als Manifestors informeren en anderen op de hoogte brengen van wat ze doen, zullen anderen hen ofwel met rust laten ofwel inspringen om hen te steunen of bij te staan. Het zorgt er voor dat de Manifestor ongestoord zijn of haar creative energie en flow kan inzetten en het verzacht de frustratie van anderen. Maar dat is slechts een bijproduct, de Strategie is niet voor de ander, de Strategie is voor de Manifestor zelf. Andersom vinden Manifestors het vaak ook erg prettig geïnformeerd te worden, maar dat is niet noodzakelijk voor het leven van een leven als zichzelf. Als de Manifestor niet informeert voordat deze initieert of actie onderneemt dan krijgt deze te maken met weerstand. 

 

DE STRATEGIE VAN DE GENERATOR

Het open en omhullende aura van de Generator (en de Manifesting Generator) is uitnodigend en aantrekkelijk voor anderen. En dat maakt de Strategie voor de Generator heel natuurlijk. Want de Generator hoeft alleen maar te reageren op het leven wat tot hem of haar komt. De Generator heeft 24/7 toegang tot Sacrale levenskracht en dit Sacrale Centrum heeft een unieke manier van communiceren die 100% betrouwbaar is voor de Generator. Het Sacrale geluid is uniek voor de Generator en de klanken geven aan of de Generator ergens wel of geen energie voor heeft. A-ha is het geluid van 'Ja' en Uh-hun is het geluid van 'Nee'. Wanneer de Generator hmmm... zegt dan is dat een 'ik weet het niet, dus nee voor nu'. Dit Sacrale buikgeluid is naast betrouwbaar ook snel, het is sneller dan het verstand en dat maakt het leren luisteren naar dit geluid ook wel een uitdaging voor veel Generators. Want het hoofd zoekt meteen naar een reden achter dat sacrale Ja of Nee, terwijl er geen reden is, het is gewoon het antwoord wat op dat moment (in het NU) correct is voor die Generator. Sommige Generators vinden het een heel vreemd idee om te moeten luisteren naar de geluiden om te weten wat voor hun juist is. Voor mensen die dit ingewikkeld vinden of die er dan weer over gaan nadenken of dit echt wel een A-ha of een Uh-hun was is het ook praktisch om te voelen wat een vraag met het lijf doet. Trekt het je omhoog en voel je dat je wilt bewegen dan is het een Sacrale Ja, maar houdt het je tegen of verkrampt het in je buik, dan is het een Sacrale Nee. 

Hoewel de Manifesting Generators hetzelfde aura hebben en ook dezelfde Strategie als de Generators en dus hun Sacrale geluid aangeeft of ze ergens wel of geen energie voor hebben, is er een bijzonderheid bij deze subgroep die ik hier graag wil benoemen. De Manifesting Generator heeft naast een gedefinieerd Sacraal Centrum een motor verbonden met de Keel. Voor de Manifesting Generators die hun Sacrale Centrum met de Keel verbonden hebben dmv Kanaal 34-20 (zie hiervoor ook Het ABC van Human Design) geldt dat zij eerder taal en woorden gebruiken voor hun buikgeluid. Dus een echt JAAA of No Way of weet niet is voor een Manifesting Generator vaak erg herkenbaar.

Generators die voor het eerst horen over hun Strategie en daar niet mee uit de voeten kunnen daarvoor is er een oefening die helpt bij het leren herkennen van het Sacrale geluid. Deze oefening maakt standaard deel uit van mijn coaching als ik te maken heb met een Generator. Het is een vragenlijst met een groot aantal ja/nee vragen waarin we oefenen met het opnieuw aanzetten van je Sacrale Centrum. Want bij veel Generators is dit Sacrale Centrum plat gelegd door de conditionering. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met me op of kijk even op de Coaching en begeleiding pagina.

 

DE STRATEGIE VAN DE PROJECTOR

 

 

Het aura van de Projector is intens, absorberend en penetrerend. Een Projector kan recht in je hart kijken. Als de Projector wordt gezien en erkend en wacht totdat er een uitnodiging is om in actie te komen dan kunnen ze hun wijsheid en bijzondere eigenschappen inzetten voor anderen. Hierbij gaat het niet om heel kleine alledaagse dingen, maar om DE uitnodiging die hen verder brengt op hun eigen voorbestemde levenspad. Projectors zijn hier om te begeleiden en te gidsen. En dat kunnen ze niet voor iedereen doen. Ook omdat het geen energie-wezen is. Projectors hebben de capaciteit het grote plaatje te zien, de unieke gaves en talenten van anderen te erkennen en mensen samen te brengen. De manier waarop Projectors hun capaciteit in kunnen zetten is niet door middel van het vertellen wat anderen zouden moeten doen, maar door anderen te begeleiden door het stellen van de juiste vragen. Het is daarbij voor de Projector van belang dat deze zijn eigen capaciteiten erkent en leeft, want dan zal het aura een 'Ik-sta-open-voor-een-uitnodiging' veld zijn. Erkenning vergezeld van een formele uitnodiging is de manier waarop andere Typen de Projectors eren en empoweren.

 

DE STRATEGIE VAN DE REFLECTOR

 

 

 

De Reflector is de Kanarie in de Kolenmijn. Met hun verzamelende aura en hun openheid in alle Centra hebben ze een volledig andere set van 'regels' dan de andere drie Typen. Reflectors zijn 'maan-wezens'. Ze zijn geboren met een speciale connectie met de kosmische omgeving en verzamelen, reflecteren en oordelen over de kwaliteit van de omgeving, iedere dag opnieuw. Ze zijn gevoelig voor hun omgeving, ook als anderen in die omgeving bewegen. Reflectors kunnen de energie van anderen om hen heen versterken en/of spiegelen en kunnen daarmee de ander onbevooroordeeld terug geven wat ze in de ander ervaren en zien. Het voordeel van de wijze waarop hun aura werkt is dat er niets blijft plakken en dat in staat zijn de energie van anderen of van de Transits 'af te voeren' nadat deze gevoeld is. Het maakt ook dat elke dag voor de Reflector een nieuwe ervaring met zich meebrengt en dat er in de besluitvorming pas helderheid kan zijn nadat ze 28 dagen lang (een maancyclus) hebben gevoeld en ervaren wat voor hen het juiste besluit is. Dat is de Strategie van de Reflector. Wachten met het nemen van een besluit zodat ze de hele maancyclus hebben gehad. De vele ervaringen en energie uitwisselingen met anderen om hen heen door hun openheid in hun Design maakt dat ze veel wijsheid kunnen ontwikkelen en daar anderen mee van dienst kunnen zijn als spiegel. Voor alle mensen is begrenzen een thema wat helpt om het leven van jezelf te kunnen leven, maar voor de Reflector is dit extra belangrijk. Grenzen stellen en anderen leren dat ze hun tijd nodig hebben voor het nemen van een besluit. De lokatie en de omgeving waar de Reflector zich bevindt is de sleutel tot hun geluk.

INLEIDING IN AUTORITEIT

Het Human Design Systeem biedt ieder mens de gelegenheid te zien welke innerlijke Autoriteit bepaalt wat er wel of niet correct voor die mens is. Ieder mens heeft een eigen innerlijke Autoriteit. Maar de conditionering heeft ons veelal weg bewogen van onze innerlijke Autoriteit. Ons Hoofd (de Mind) speelt daarin een grote rol. Deze heeft zich de eigenschap van besluitvormend orgaan toegeëigend. Een rol die niet is weg gelegd voor ons Hoofd. Maar die velen van ons die het Human Design Systeem niet kennen of voor het eerst ontmoeten zullen herkennen. In dit onderdeel beschrijf ik de verschillende soorten innerlijke Autoriteit die het Human Design Systeem kent en hun eigenschappen. Autoriteit kent een hierarchy. Deze hierarchy komt terug in de definitie in een Bodygraph. De "hoogste in rang" is de Solar Plexus. Zodra de Solar Plexus is gedefinieerd in een Bodygraph dan heeft diegene Emotionele Autoriteit. 

EMOTIONELE AUTORITEIT

Wanneer de Solar Plexus gedefinieerd is dan ben je emotioneel gedefinieerd. Het maakt niet uit welk Type je bent, de definitie van de Solar Plexus prevaleert alle andere centra. Ongeveer 50% van de mensen op onze planeet zijn emotioneel gedefinieerd en dienen dus als te wachten totdat ze emotioneel helder zijn voordat ze een besluit kunnen nemen. Dat komt omdat de Solar Plexus opereert door middel van de emotionele golf die altijd in beweging is. Deze gaat van highs naar lows, van hoop naar pijn en vice versa. En de emotionele golf is mechanisch en kun je niet vast zetten. Als je in je high zit, dan ga je hoe dan ook weer ergens naar een low. En dat maakt ook dat er voor mensen met een Emotionele Autoriteit nooit sprake kan zijn van een 'truth in the now'. De waarheid van een emotioneel gedefinieerd mens komt tot stand door het verzamelen van indrukken en gevoelens in die emotionele golf. En de verzameling van al die momenten geven op een gegeven moment helderheid en dan pas

kun je een besluit nemen die in overeenstemming is met hoe je ontworpen bent. Dit is voor veel mensen echt een ingewikkelde innerlijke Autoriteit om mee te experimenteren en te herkennen wanneer er sprake is van 'clarity'. Ik ben zelf emotioneel gedefinieerd en ik vind dit ook nog steeds ingewikkeld. Wat ik hierin voor mezelf helpend vind, is de stelregel 'no truth in the now' te hanteren. In het NU is een besluit nooit het juiste besluit. Ik heb mezelf geleerd om niet meer meteen te antwoorden als ik gevraagd word een besluit ergens over te nemen, maar terug te geven dat ik er nog even een nachtje over wil slapen. En dat heeft mij inzichten gegeven waardoor ik begon te begrijpen waarom ik zo vaak spijt heb gehad van dingen waar ik 'ja' op had gezegd. Wat op het moment van de vraag geweldig leuk leek, bleek de dag er na helemaal niet zo leuk te zijn en dan had ik al ja gezegd en ging ik er toch maar in door. En dat laatste, dat is niet alleen ongezond voor mezelf, maar ook voor degene die ik meeneem in mijn ongezonde 'ja' op iets. Door je emotionele autoriteit te eren en respecteren, eer en respecteer je niet alleen je eigen besluiten, maar indirect ook de ander. 

En natuurlijk gaat dit nog geregeld mis. De conditionering van onze wereld om snel ergens een besluit over te moeten nemen is sterk. En omdat ik een ongedefinieerd Wortelcentrum heb waarbij ik een druk ervaar om zo snel mogelijk iets af te handelen wordt dit er niet eenvoudiger op. Maar het resultaat als je wel je innerlijke emotionele Autoriteit volgt is onbetaalbaar. 

SACRALE AUTORITEIT

Als je een gedefinieerd Sacraal centrum hebt dan ben je een Generator (of een Manifesting Generator). En als de Solar Plexus niet gedefinieerd is dan heb je Sacrale Autoriteit en kun je een besluit nemen met jouw Sacrale stem. Dit sterke gevoel van een ah-huh (ja) of uhn-un (nee) voor iets gaat niet alleen gepaard met geluid maar voor veel Generators ook met een beweging naar iets toe of juist ergens vanaf. Het Sacrale Centrum reageert op gesloten ja/nee vragen. Wanneer er een open vraag wordt gesteld of je geeft een opdracht om iets te gaan doen zonder het te vragen reageert het Sacrale centrum niet. Desalniettemin is onze maatschappij wel zo geprogrammeerd. De slogan van Nike is daar een mooi voorbeeld van: Just do it! Maar voor ruim 70% van de wereldbevolking is deze manier van stimuleren geen correcte stimulering. En als deze niet-correcte manier van 

aanzetten tot een activiteit of het committeren van de energie toch wordt ingezet, leidt dat tot frustratie. En daar lopen veel mensen mee rond in de niet-zelf wereld. Met alle gevolgen van dien... Stel je iemand met Sacrale Autoriteit een ja/nee vraag dan krijg je het eerlijke en oprechte antwoord. Als er enige vorm van twijfel is, of een 'hm...' dan wil dan is het antwoord: "Ik weet het nog niet, vraag het me later nog een keer of stel de vraag op een andere manier". De Generator en de Manifesting Generator die Sacrale Autoriteit hebben en leven zoals hun design bedoeld heeft zijn de meest eerlijke wezens op deze aarde. Het antwoord wat je krijgt is het antwoord wat voor die persoon correct is. Hoe mooi is dat. En wat zou het fantastisch zijn als we daarin elkaar zouden kunnen respecteren en zien. Het Sacrale antwoord gaat namelijk nooit over de ander, maar over de persoon met de Sacrale Autoriteit die leeft als zichzelf. En daar kun je weinig bezwaar tegen hebben lijkt me zo.

MILT AUTORITEIT (SPLENIC)

Wanneer je de Milt hebt gedefinieerd en je hebt geen definitie in de Solar Plexus of het Sacrale Centrum dan heb je Milt Autoriteit. En dat is een pure impulsieve Autoriteit. Je neemt je beslissingen op je intuïtie. Je voelt dit als een onmiddellijk resonantie of herkenning met iets of iemand en een innerlijk weten of iets gezond is voor jou of niet. De Milt is onze hoogontwikkelde overlevingsintelligentie en deze waarschuwt ons voor welke omgevingen, richting, kansen en mensen veilig zijn en voordelig voor ons om mee te verbinden en welke dat niet zijn.

Wanneer je Milt Autoriteit hebt moet je heel goed luisteren naar de subtiele signalen die jouw lichaam je geeft. Het 'kleine stemmetje' wat fluistert en je eenmalig waarschuwt en daarna niet meer. Zodra je het voelt moet je handelen, want zodra je er over na gaat denken en het wilt beredeneren dan gaat je niet-zelf hoofd er mee aan de haal en heb je de 

waardevolle boodschap van je lichaam gemist. Het is voor mensen met Milt Autoriteit onwijs belangrijk om present te zijn in het nu en dat te blijven om jouw lichaam de kans te geven jouw veiligheid te garanderen. Je neemt dan ook beslissingen in het moment. Als je wacht is het moment voorbij en komt niet meer terug. Dit is wat voor de mensen met Milt Autoriteit correct is. Het is van belang te leren je niet te laten verleiden door je hoofd of door de emotionele behoeften, verlangens en druk van andere mensen om je besluit te heroverwegen of weg te bewegen van de boodschappen van je Milt Centrum. 

EGO MANIFESTERENDE AUTORITEIT

De Ego Manifesterende Autoriteit wordt gedreven door de wilskracht motor van het Hart (Ego) Centrum. Mensen die deze Autoriteit hebben moeten goed luisteren naar wat ze zeggen, want dit is hun waarheid. Dus 'wat er spontaan in het moment uit de mond komt' is waar, niet wat het hoofd zegt. Aangezien dit een Manifestor Kanaal is, is het van belang te informeren wat je gaat doen, zonder dat je de niet-zelf Mind hierin raadpleegt. Je informeert datgene wat je doet zonder dat je wordt gecontroleerd door wat je hoofd zegt dat je moet doen. Als je van te voren bedenkt wat je wilt gaan zeggen dan ben je weg van je innerlijke Autoriteit als je Ego Manifesterende Autoriteit hebt. Als Manifestor heb je een design waarmee je impact maakt en dus is het erg belangrijk dat je vertrouwt op wat je te zeggen hebt. Geef je over aan de waarheid van jouw stem. Jouw stem leidt, jij volgt. Vertrouw er op.

EGO GEPROJECTEERDE AUTORITEIT

In tegenstelling tot de Ego Manifesterende Autoriteit is de Ego Geprojecteerde Autoriteit een Autoriteit die erkend en uitgenodigd moet worden. Het vertrouwen op het wachten op de uitnodiging is heel belangrijk omdat er zoveel open Centra zijn die voor afleiding kunnen zorgen naar het niet-Zelf. Mensen met deze Autoriteit moeten wachten totdat er mensen naar hen toekomen die hen erkennen en uitnodigingen om hun waarheid te delen. Dan kunnen deze Projectors een prachtige vorm van begeleiding en begidsing leveren voor anderen en staan ze in hun unieke Projectorkracht. Wanneer je Ego Geprojecteerde Autoriteit 

hebt is het van belang dat je op een vraag de wedervraag stelt. De vraag die je stelt is: 'What's in it for me?'. De energie die uit het Wilskrachtcentrum (Ego/Heart) komt is selectief. Je hebt ofwel de energie wel, of je hebt de energie niet om iets te doen. En als je wel de energie hebt om iets te doen, dan is deze energie op een gegeven moment op. En dan heb je tijd nodig om weer nieuwe energie 'op te sparen' of te verzamelen. Op = op. Zie het als een bank. Als er geld op staat kun je het uitgeven, is het op, dan is het op. 

Los van het feit of het je Autoriteit is of niet, voor het gedefinieerde Wilkrachtcentrum (Ego/Hart) geldt altijd: deze blijft gezond wanneer je beloftes maakt en je er aan houdt en dat je bewijst of laat zien dat wanneer je je ergens correct aan hebt gecommitteerd je de wilskracht hebt dit af te maken of te voltooien. Voorwaarde is altijd dat je ergens correct bent ingestapt. Met andere woorden, als je je Strategie en innerlijke Autoriteit hebt gevolgd. Doe je dit niet dan belast je het fysieke hart te veel en dat is vanzelfsprekend niet gezond voor je lijf. Aanvullend, een gedefinieerd Hartcentrum vraagt altijd een balans tussen hard werken en rusten. Immers, op = op. Zowel energetisch als fysiek. 

ZELF GEPROJECTEERDE AUTORITEIT

Bij deze Autoriteit is het eveneens van belang dat je luistert naar wat je te zeggen hebt. De Projectors die deze Autoriteit hebben spreken letterlijk vanuit hun innerlijke Zelf. Wanneer je uitgenodigd wordt te spreken, spreek je vanuit je eigen Identiteit. Ook hier geldt weer, luister naar je stem in het moment zelf en niet naar wat je Hoofd hierover te zeggen heeft. Van te voren bedenken wat je zult gaan zeggen is altijd niet-Zelf. Vertrouw op de stem van het Nu, luister naar je eigen verhaal. En als je wilt weten wat je eigen verhaal is, vraag mensen om je heen of ze jouw Soundboard willen zijn. Dus een gesprek waarin er alleen een luisterend oor is en verder niets. En stel jezelf de vraag: 'Word ik hier blij van?", 

"Biedt mij dit een mogelijkheid tot het uitdrukken van mijzelf?", "Is dit iets wat mij in de juiste richting brengt?". 

OMGEVING AUTORITEIT (MENTALE PROJECTORS)

Voor mensen met een Omgeving Autoriteit (de Mentale Projectors) is er geen innerlijke persoonlijke Autoriteit. Dat wil niet zeggen dat deze mensen geen besluiten kunnen nemen als zichzelf, maar deze besluitvorming wordt begeleid door sensorische informatie over de omgeving waarin ze zich bevinden. En deze gevoelsinformatie komt binnen via hun open Centra. Als de omgeving niet goed voelt, dan zijn de mensen in die omgeving en alles wat je tot besluitvorming verleidt ook niet correct voor jou. Mentale Projectors dienen als eerste zichzelf de volgende vraag te stellen: "Is deze omgeving correct voor mij?". De verleiding van het bemoeien van het Hoofd met deze vraag is latent aanwezig. Er zijn immers zo veel krachtige Centra die open zijn en daarmee dus ook open voor 

conditionering. Door naar verschillende omgevingen te gaan waar verschillende mensen zijn en dan te VOELEN hoe een omgeving fysiek voelt is voor Mentale Projectors een praktische manier om te weten of het correct is of niet voor hen om in die omgeving te zijn. Als de omgeving correct is, is alles wat daarin gebeurt eveneens correct.

MAAN AUTORITEIT (REFLECTORS)

De laatste Autoriteit is de Maan Autoriteit. Dit is de Autoriteit van de Reflector. Voor Reflectors geldt dat er geen enkel Centrum is gedefinieerd door middel van een Kanaal. Reflectors zijn hier om geconditioneerd te worden en te verzamelen welke specifieke conditionering voor hen bedoeld is. Dat doen ze door 28 dagen (een maancyclus lang) te wachten met het nemen van een besluit. Elke dag is er een andere energie die ze ervaren en voelen en de energie die goed voelt dat is uiteindelijk het correcte besluit. Maar daarvoor moeten ze dus wel alle 28 dagen door om dat te ervaren. In die 28 dagen is het betrouwbare 

patroon van de maan die door alle 64 Poorten gaat het enige wat voor de Reflector helderheid kan geven in het proces van besluitvorming. Voor Reflectors is het heel erg belangrijk dat ze vertragen en zich niet laten opjutten door de wereld om hen heen. Ook voor de Reflectors geldt dat ze met hun ongedefinieerde G-Centrum (Identiteit) op de juiste plek (omgeving) moeten zijn met de juiste mensen. Dit is van belang voor hun welzijn. Is de omgeving goed dan voelen ze zich goed, is de omgeving niet correct dan voelen ze zich niet goed. Ook voor Reflectors is het helpend als ze mensen om zich heen hebben die ze vertrouwen en die ze als Sounboard kunnen gebruiken om gedurende de maancyclus te bespreken of te spiegelen om hun innerlijke weten te vinden en het diepere gevoel te bereiken van het voor hen correcte besluit.

FREE YOUR MIND AND THE REST WILL FOLLOW

Des te meer we leren dat ons Hoofd, onze Mind niet de plek is waar we correcte besluiten mee nemen, dat we ons Hoofd zich niet meer laten bemoeien met onze besluitvorming, des te meer we gaan leven als ons unieke zelf. Ons Hoofd kan zich dan bezig houden met de waarde die het heeft voor de Ander. Als Outer Authority. Waarin de unieke levenskracht energie en het ware levensdoel gedeeld kan worden. Een vrije Geest is een Bevrijde Geest.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.