Het kostuum dat je draagt

Het profiel is een van de basiscomponenten van Human Design. Het kan gezien worden als een kostuum dat we dragen terwijl we leren specifieke rollen te spelen. Deze rollen verrijken onze ervaring van het leven, want we gaan met anderen om en beïnvloeden anderen via onze specifieke rol. In totaal zijn er 12 Profielen, met zes primaire rollen die in combinatie met elkaar specifieke basisthema's vertegenwoordigen.

DE 12 PROFIELEN

De Profielen komen voort uit de posities van de Zon en de Aarde in beide kolommen van de Bodygraph. Het zijn de getallen die achter de punt staan en dit kan een 1, 2, 3, 4, 5 of een 6 zijn. We noemen dit binnen Human Design Lijnen. De beschrijving van de Lijnen waar de Zon en Aarde in de Persoonlijkheidskant (de zwarte kolom in je BodyGraph) staan daar zul je waarschijnlijk mee resoneren. Hier vind je thema's, eigenschappen en gedragingen die je zult herkennen en waarmee je je kunt identificeren. Aan de Designkant (de rode kolom in je BodyGraph) vormen de Lijnwaarden van de Zon en Aarde het tweede getal in je Profiel. Dit vertegenwoordigt je onbewuste gedragingen, eigenschappen en behoeften. De beide getallen in je Profiel samen vertegenwoordigen belangrijke aspecten van jou. Het is dus absoluut de moeite waard om te kijken naar je profiel omdat een belangrijk deel van het begrijpen van onze bestemming is in het reine komen met de rollen die we spelen. 

 

Voor mijzelf was mijn Profiel en hetgeen dit betekent een absolute Gamechanger in het begrijpen waarom ik altijd aanliep tegen dingen en waarom ze altijd gingen zoals ze gingen. Ik ben een 5/1. Een Ketter/Onderzoeker. Wat dit betekent zal ik in dit onderdeel toelichten. Ik bespreek alle 12 profielen zo kort en praktisch mogelijk. De beschrijving van de 12 profielen zou de eerste lading moeten dekken. Een verdieping in het profiel is interessant, zeker omdat dit ook veel zegt over de rest van het Design van iemand. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan Contact met me op!

INLEIDEND

De basis van het Profiel is het Hexagram (I Ching). De 64 Hexagrammen (de Poorten in de BodyGraph) hebben allemaal 6 Lijnen wat ons een dieper niveau van differentiatie geeft dan de Poorten zelf. Als je de Lijnen begrijpt, begrijp je ook de inhoud van de Poorten beter. De basis structuur van een Hexagram bestaat uit twee delen. Het Onderste Trigram (Lijn 1, 2 en 3) en het Bovenste Trigram (Lijn 4, 5 en 6). 

De Lijn structuur stroomt van Lijn 1 omhoog naar Lijn 6. Ieder Trigram heeft een eigen specifiek thema en iedere Lijn heeft ook een eigen specifieke waarde. De 6 basis Lijn thema's (of ook wel de Primaire Rollen) voorzien alle hexagrammen in de BodyGraph van datzelfde thema. Dus waar Lijn 1 de Fundering is van het hexagram is het ook de fundering van elke Poort die in Lijn 1 staat. Hieronder staat het Hexagram afgebeeld met daarachter een beschrijving van de Lijnen. Deze blinken niet uit in liefdevolle beschrijvingen. Er zijn mensen die hierdoor terugdeinzen van Human Design. Maar als je je realiseert dat deze woorden ook betekenis kunnen geven aan dingen die je voor jezelf eigenlijk wel wist maar liever niet wil zien en het daardoor veel beter te hanteren is, kan het ook verhelderend werken. Feit is ook dat wanneer je echt aan jezelf wilt werken je ook de schaduwkanten tegen mag komen. Want we bestaan nou eenmaal  niet alleen uit licht en gelukzaligheid. Om het licht te kunnen zien is het donker nodig. Ik heb er dan ook bewust voor gekozen de woorden te gebruiken vanuit de originele taal die Ra Uru Hu ons heeft nagelaten. 

DE ANALOGIE VAN HET HUIS

Zoals je in de door mijn dochter ontworpen afbeelding hierboven kunt zien, maak ik voor dit onderdeel gebruik van de metafoor van een huis. Dat maakt het begrijpen van de zes Lijnen en hun kwaliteiten eenvoudiger en praktischer. De 1e Lijn is de fundering waarop het huis is gebouwd. De 2e Lijn is de leefruimte op de benedenverdieping van het huis. Hier zijn de gordijnen wagenwijd open, iedereen kan er vanaf de straat naar binnen kijken en aanschouwen wat daar gebeurt. De 3e Lijn is de tussenruimte, of het trappenhuis wat van de benedenverdieping naar de eerste verdieping gaat. De 4e Lijn is de fundering van de tweede verdieping in het huis. De 5e Lijn is de mysterieuze kamer op de tweede verdieping waar de gordijnen gesloten zijn en waarvan de speculerende mensen buiten het huis iets verwachten en de 6e Lijn is het dak van het huis waarbij er zicht is op alles wat er in de andere huizen, de buurt of de omliggende omgeving gebeurt.  

DE PERSOONLIJKE PROFIELEN

HET ONDERSTE TRIGRAM LIJN 1 - 3 

De eerste drie Lijnen van het huis (het hexagram) zijn vooral met zichzelf bezig. Dit is het zelf-absorberende heel persoonlijke proces. Het persoonlijke karma. Deze profielen haasten zich niet om naar buiten te treden en het kan lijken alsof zij meer op zichzelf gericht zijn dan op anderen. Feitelijk is dat ook wat ze hier te doen hebben. Ze vinden hun eigenwaarde door contemplatie en hun eigen ontdekkingstocht. Dit zijn de interpersoonlijke en reflectieve Lijnen. Mensen die in hun Persoonlijkheid een 1, 2 of 3 hebben (het eerste cijfer van het Profiel) willen niet al te veel van doen hebben met anderen.

Lijn 1: De Onderzoeker (Investigator)

 

 • Lijnen 1 worden geboren met de angst dat zij 'het niet weten' en dit zet hen er toe ALLE details te ontdekken om veiligheid en een basis fundering te creëren.
 • Zij zijn gedreven om te onderzoeken, te rechercheren, te analyseren en in de loop van de tijd een expert te worden met het doel alle informatie te krijgen die hen veiligheid en zekerheid brengt.
 • De Lijn 1 is hier om de basis te leggen voor de volgende twee Lijnen. Lijn 4 is de fundering van het bovenste Trigram. 
 • Hoe meer de Lijn 1 weet, hoe minder zij vrezen. Kennis is veiligheid en zekerheid en zij kunnen heel empathisch zijn in hun verlangen de ander te begrijpen.
 • Zij houden van tijd voor zichzelf, zijn niet beïnvloedbaar en kunnen op zichzelf gericht lijken, maar zij zijn enorm gevoelig voor hun impact op anderen waarbij ze de neiging hebben alles binnen te houden en moeten worden aangemoedigd uit te spreken wat zij voelen. 
 • In hun niet-zelf zullen zij op zoek gaan naar deskundigen in plaats van op zichzelf te vertrouwen.

Lijn 2: De Kluizenaar (Hermit)

 

 • Daar waar de Lijn 1 de academicus is, daar is de Lijn 2 het natuurtalent, of het hoogbegaafde kind. Het is meestal niet uit te leggen hoe ze hun talent of gave 'doen'. Het is aangeboren en voor hen normaal. Ze hebben zelden hulp nodig om hun gave onder de knie te krijgen.
 • Lijnen 2 zijn op zichzelf aangewezen, hebben graag hun eigen tijd en ruimte om hun gaven te koesteren, na te denken en dingen op hun manier te doen.
 • Ze uiten hun emoties naar buiten toe, soms exploderen ze als ze proberen te begrijpen wat ze voelen, ze zijn zich niet bewust van de emotionele uitbarsting of de effecten ervan.
 • Een Lijn 2 mag leren 'naar binnen' te gaan en in de schoenen van anderen te gaan staan. Hun uitdaging is zich bewust te zijn van hun 'gave' of genialiteit. Dit gaat hen vaak zo gemakkelijk af dat ze er zelf geen waarde aan hechten en daardoor hun waarde niet inzien.
 • Anderen zien deze talenten wel en zullen hen daarop aanmoedigen.
 • Maar een Lijn 2 wil zich het liefst onvoorwaardelijk aan iets toewijden en als een Kluizenaar 'in de grot' blijven tot ze hun gave of talent zelf hebben gevonden en er goed in zijn geworden. Dit triggert het projectieveld en zorgt er voor dat anderen om hun gaven roepen.
 • Lijnen 2 kunnen teruggetrokken zijn terwijl ze wachten op hun genialiteit of doel. Daar is helemaal niks mis mee, zolang ze maar luisteren naar hun Strategie en Autoriteit.

Lijn 3: De Martelaar (Martyr)

 

 • Lijnen 3 zijn zeer sterkt in het ontdekken wat niet meer werkt door een proces van vallen en opstaan, zelf ervaren en leren. Daarmee zijn het katalysatoren van verandering en staan zij model voor de mogelijkheden van materiële transformatie. 

 • Door hun aanpassingsvermogen heeft de Lijn 3 de gave om onwaarheden

  uit te dagen, op te staan en te zeggen, "dit is niet waar" en te delen wat waar is en wat wel werkt.

 • Een Lijn 3 houdt er niet van dat hun verteld wordt wat (of hoe) ze iets moeten doen, ze kiezen ervoor dingen op hun eigen manier te doen totdat ze om hulp of begeleiding vragen. 

 • In hun niet-zichzelf kunnen Lijnen 3 eerder weglopen of stoppen dan het volhouden en kunnen ze zich ofwel schamen voor het zoeken van aandacht of externe bevestiging zoeken in plaats van te vertrouwen op hun ervaring.

 • Het trial en error proces vraagt doorzettings- en aanpassingsvermogen en de meeste Lijnen 3 zullen veel tegenslag hebben ervaren tegen hun 40ste levensjaar. 

DE TRANSPERSOONLIJKE PROFIELEN

HET BOVENSTE TRIGRAM LIJN 4 - 6

Wanneer we bij het bovenste Trigram komen dan verandert het mechanisme van de rollen volledig. Dit is een transpersoonlijk, naar buitengericht proces. Deze rollen hebben de essentiële behoefte (en noodzaak) aan sociale omgang met anderen om het verleden te delen en de mogelijkheden van de toekomst te verkennen. 

Lijn 4: De Opportunist

 • De Lijn 4 bouwt voort op de veiligheid die de Lijn 1 als fundering heeft gecreëerd. Dit zijn de verbindingsmensen. Vriendschap is voor hen heel belangrijk en daarmee scheppen ze een band met anderen.
 • Lijnen 4 hebben stabiliteit nodig in die vriendschappen, relaties en de gemeenschap. Ze moeten zich veilig voelen en vertrouwen, vriendschap en hun vrienden zijn erg belangrijk voor hen: Brotherhood.
 • Lijnen 4 zijn het fundament van het bovenste Trigram en zij creëren  veiligheid en zekerheid binnen relaties. Hun natuurlijke invloed dient de gemeenschap.
 • De kwaliteit van leven voor de 4e lijn houdt direct verband met de kwaliteit van hun netwerk van vrienden en kennissen.
 • Zij zijn hier niet om nieuwe groepen te creëren maar bewegen van de ene naar de volgende als ze hun Strategie en Autoriteit volgen. Daarbij zullen ze zich uitgedaagd voelen als zij niet weten waarheen zij zich bewegen.
 • De Lijn 4 is hier om de manier waarop mensen over anderen denken te veranderen.
 • In hun niet-zelf zullen zij een ander buiten sluiten, dit betekent dat zij geliefd en gevoed moeten worden en spoedig zal hun muur naar beneden komen. Ze staan er ook om bekend dat ze zeggen "ik voel me goed" terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn.

Lijn 5: De Ketter (Heretic)

 • Lijn 5 heeft de rol van universaliseren (onderwijzen). Dit is de Lijn die van alle Lijnen het meest transpersoonlijke karma draagt. Ze dragen de verantwoordelijkheid van het universaliseren van de boodschap van het hele Hexagram. Dienend door de ander.
 • Het aura van de Lijn 5 nodigt mensen die zich in een crisis of in nood bevinden  uit op hen te projecteren dat zij het potentieel hebben hen te redden.
 • De Lijn 5 opereert daarmee binnen een projectieveld die de ander verleidt in het erkennen van de potentiële kracht die de Lijn 5 heeft, maar daarmee kan een Lijn 5 ook erg wantrouwend zijn aangezien anderen dingen in hen zien die er niet zijn, of verwachtingen van hen kunnen hebben die ze niet waar kunnen maken. Anderen zien in de Lijn 5 wat er in henzelf geheeld moet worden, maar realiseren zich zelden dat dat wat zij in de Lijn 5 zien in feite zijzelf zijn. 
 • Dat maakt dat het voor de Lijnen 5 erg belangrijk is hun Strategie en Autoriteit te volgen om te weten wie te helpen en wie niet. Praktische oplossingen zijn daarbij de sleutel.
 • Op het moment dat de Lijn 5 anderen niet kan leiden of helen, kunnen ze zich bijna ongezien voelen. Ze worden zelfs genegeerd wanneer ze niet nodig zijn. En dit kan vreselijk aanvoelen voor de Lijn 5 maar betekent niets anders dan dat diens energie niet meer nodig is. In plaats daarvan kan de Lijn 5 wachten op een volgende crisis of voorval dat zich aandient en waarin de Lijn 5 praktische hulp kan bieden. Tot die tijd is het goed om rust te pakken en te reflecteren. 
 • In het niet-zelf kan de Lijn 5 een slachtoffer zijn voordat hij heelt, kan zich niet goed genoeg voelen, vol bravoure zitten en verstrikt raken.

Lijn 6: Het Rolmodel

 • De 6e Lijn staat alleen van de rest van de Lijnen en kan het best beschreven worden als 'sitting on the roof' (zittend op het dak). Hoewel dit soms gezien of ervaren wordt als ongeïnteresseerd, zorgt deze gereserveerdheid en afzijdigheid er voor dat de Lijn 6 terug kan kijken over de andere vijf Lijnen heen en tevens alvast een blik kan werpen op de Lijn 1 van het volgende Hexagram.
 • Daar waar de Lijn 5 naar anderen toe beweegt, beweegt de Lijn 6 zich meer van anderen af om een uniek drie fasen levensproces te doorlopen om uiteindelijk een Rolmodel te kunnen zijn.
 • De drie fasen in het levensproces van de Lijn 6 zijn:
  • Fase 1 - geboorte tot ca. 30e levensjaar is een fase van extern leren als een lijn 3, dus door middel van trial en error en 'bonds made and broken'. Gedreven om te zoeken naar een zielsverwant die ze niet zullen vinden tot ze hun tweede fase hebben volbracht (dat is rond hun 50e levensjaar). De Lijn 6 is niet zo veerkrachtig als de Lijn 3. Het continu leren door je hoofd te stoten maakt dat Lijnen 6 aan het einde van de eerste Fase van nature enigszins pessimistisch tegen het leven aan kunnen kijken en daarmee om hun optimisme terug te krijgen de behoefte hebben zich fysiek en emotioneel terug te trekken en te reflecteren op al die ervaringen die ze hebben gehad. Het natuurlijke moment waarop Fase 2 zich aandient. 
  • Fase 2 - Van hun 30e tot ca. 50e levensjaar trekt de Lijn 6 zich terug (gaat op het dak zitten) van de externe georienteerdheid naar een meer intern proces. Een tijd van helen en reflecteren, wat werkt wel/niet? Het leven opnieuw evalueren en de middelen ontwikkelen die nodig zijn voor de volgende fase. Dit is ook de tijd waarin ze een partner vinden, zich settelen, kinderen opvoeden. Lijnen 6 voelen voor de ander in deze Fase gereserveerder en afstandelijker. Maar er wordt ook meer naar hun wijsheid gekeken. In deze Fase voelt de Lijn 6 zich het meest veilig en zeker. Hun Lijn 3 periode en ontdekkingen zijn nu geïntegreerd en worden een basis of fundament voor de 'outer authority' die ze zullen uitdrukken als Rolmodel.
  • Fase 3 - Begint met de Chiron Terugkeer rond hun ca. 50e levensjaar. Dan komen ze van het dak af en worden ze de wereld in geroepen als hun authentieke, optimistische Zelf, en worden het Rolmodel. Dit is ook de Fase waarin ze weer kwetsbaar kunnen worden als ze niet weten hoe besluiten te nemen vanuit hun eigen autoriteit. Maar het wakkere Rolmodel leeft het voorbeeld voor van een bewust wezen wat zijn unieke levensdoel leeft. Het is  niet hun doen wat belangrijk is, maar hun ZIJN.

DE GEOMETRISCHE PROGRESSIE VAN PROFIELEN

Geometrieën zetten mechanische mogelijkheden en beperkingen in beweging die de specifieke manier(en) omlijsten waarop wij met anderen omgaan en invloed op hen uitoefenen om ons levensdoel te vervullen. Elk van de 12 Profielen valt in een van de drie geometrieën, Right Angle (Rechtse Hoek), Fixed Fate (Vaststaand Lot) of Left Angle (Linkse Hoek). De afbeelding hiernaast laat dit beeldend zien en tevens waar de verschillende Profielen zijn ingedeeld.

Bron: The Definitive Book of Human Design, The Science of Differentiation, Lynda Bunnell and Ra Uru Hu, Spain 2011, p. 261.

RECHTSE HOEK GEOMETRIE (RIGHT ANGLE)

De eerste zeven Profielen vallen in de Rechts Hoek geometrie. Mensen met een Rechts Hoek Profiel (Right Angle Profile) zijn zelf-absorberend en hebben een persoonlijke lotsbestemming. Dit geldt voor ca. 64% van de bevolking. De mensen met een Right Angle Profiel zijn hier om hun eigen leven uit te werken. Right Angle Geometrie is gefocust op zelf-onderzoek en het aangaan en ontmoeten van persoonlijke uitdagingen in het leven. Ze zijn niet hier om opgenomen te worden in het levensproces van een ander. Ze zijn hier om te onderzoeken, te verkennen en opnieuw ervaren en beleven van nieuwe perspectieven.

VASTSTAAND LOT GEOMETRIE (JUXTAPOSITIE)

Dit is alleen het 4/1 Profiel en mensen met dit Profiel vormen de brug tussen de Right Angle en de Left Angle Profielen. Zij hebben een eigen, vaststaande manier van leven waar ze niet vanaf te brengen zijn. Zij zijn noch persoonlijk, nog trans-persoonlijk en ca. 3% van de bevolking heeft dit Profiel. Deze mensen bewegen op hun eigen rails en hebben een vaststaand eindpunt waar ze naar toe werken en waarbij ze niet van hun route afwijken. De kracht van een 4/1 Profiel is dat wanneer je er mee in contact komt je welkom bent om mee te reizen op die route. Dit Profiel vormt de brug tussen de Right Angle R&D afdeling en de transpersoonlijke Left Angle Marketing afdeling.

LINKSE HOEK GEOMETRIE (LEFT ANGLE)

De Linkse Hoek Geometrie heeft een Trans-Persoonlijk traject of pad met veel kruisende lijnen. Deze vier Profielen (ca. 33% van de bevolking) kunnen hun levensdoel niet in hun eentje vervullen. Ze zijn niet afhankelijk van anderen, maar het kleinste contactmoment of connectie kan al een mogelijke verandering meebrengen op hun levenspad of -richting. Linkse Hoek Profielen zijn zich meer bewust van de aanwezigheid van anderen in hun leven en zijn er altijd klaar voor te observeren of zich bezig te houden in het leven. De Trans-Persoonlijke Profielen hebben een connectie met incarnaties uit het verleden en hebben regelmatig een onverklaarbaar gevoel van herkenning of bekendheid met bepaalde personen of ervaringen. Waar de Right Angle Profielen hier zijn om karma te creëren, zijn de Left Angle Profielen hier om karma op te ruimen dat is gecreëerd. 

 

Jouw geometrie vind je terug als onderdeel van jouw Incarnatiekruis waar je meer over kunt vinden in Het theater dat we leven noemen (Incarnatiekruis)

DE PROFIELEN, EEN BESCHRIJVING

In dit onderdeel zal ik alle Profielen en hun kenmerken beschrijven. Ook hier geldt weer, ik doe dit kort en zo praktisch mogelijk. Er is zoveel te vertellen over de Profielen, maar dat gaat veel te ver voor deze achtergronden. Pik je eigen Profiel er uit en kijk wat dit met jou doet, of je je herkent in het kostuum wat je draagt en of je hier mee resoneert. Wil je meer weten, of onderzoeken of je hierin begeleid of gecoacht wil worden omdat je hiertoe geroepen wordt, neem dan Contact met me op voor een vrijblijvende intake of neem een kijkje op Coaching en begeleiding voor wat ik hierin te bieden heb, zowel in het geval van Zakelijk/Business als in het geval van Persoonlijk/Privé.

 

Voordat ik alle Profielen ga beschrijven moeten we eerst begrijpen hoe ze zich uitdrukken in afstemming en in het niet-zelf. Het tweede getal in het Profiel is de onbewuste Lijn. Deze creëert veiligheid en fundering binnen het profiel, wat betekent dat dit eerst aandacht nodig heeft. Wanneer je het onbewuste (tweede getal) niet (h)erkent of verzorgt dan kan de bewuste Lijn (eerste getal) zijn werk niet doen.
Met andere woorden: "Als er voor het lichaam/onbewuste (tweede getal) wordt gezorgd, kan de geest/bewustzijn helder schijnen". Voor mij geldt bijvoorbeeld dat ik met mijn 5/1 Profiel eerst goed onderzoek moet doen en een fundering en basis hebben van veiligheid en zekerheid (Lijn 1) om te weten of ik aan de verwachting van het Projectieveld van Lijn 5 kan voldoen. Deze fundering houdt in dat ik goed moet doorvragen wat er van me wordt verwacht omdat ik dan weet welke projectie er op me wordt gedaan en of ik dan voldoende ondergrond heb om praktische oplossingen of uitwegen aan te bieden aan de ander. Doe ik dit niet, of laat ik dit na omdat het projectieveld vleiend is, en ik kan onverhoopt toch niet aan de verwachtingen voldoen, dan krijg ik een dure rekening gepresenteerd. Dan wordt mijn reputatie beschadigd en ga ik 'de brandstapel op'. De enige uitweg die er dan voor mij nog is, is om te vertrekken. Want eens beschadigd kun je het praktisch niet meer helen. Ik heb dit al diverse keren doorgemaakt in mijn leven en nu weet ik waarom dit gebeurt en ook wat ik er zelf aan kan doen. Als je dus met mij wilt werken als coach, dan kun je er van op aan dat ik doorvraag of hetgeen jij van mij verwacht ook iets is wat ik je kan brengen. En als dat het geval is en wij een match zijn dan kun je er op vertrouwen dat ik je daarin goed en aansluitend kan begeleiden en coachen. Ik verkoop geen gebakken lucht. 

1/3 PROFIEL - ONDERZOEKER/MARTELAAR

De 1e Lijn vertegenwoordigt je verstand, persoonlijkheid en hoe je denkt en wil altijd veiligheid creëren. De Lijn 1 wil "alle dingen" weten om een veilige basis te vormen van waaruit deze kan werken. Studie, onderzoek, academische vorming zijn allemaal je go to's.
De 3e lijn vertegenwoordigt het onbewuste design. het lichaam en je lichamelijke ervaring. 1/3'en willen een stevig fundament omdat ze zich daardoor veilig voelen, gedreven om autoriteiten te zoeken om hen te helpen een veilige basis en ondergrond te scheppen, vooral in hun proces van vallen en opstaan. Het onbewuste Lijn 3 proces. Ze zijn veerkrachtig en in staat de waarheid te spreken, maar ze genieten wel van hun introspectie, waarbij ze zich uiteindelijk als autoriteit opwerpen en hun persoonlijk lot in eigen handen blijven houden. Ze zijn er om de baas te zijn over hun eigen leven, en ook de stem van gezag op hun gebied van deskundigheid. 1/3'en kunnen koppig lijken of weerstand bieden tegen het aannemen van advies van anderen, en in hun waarheid moeten ze het zelf doen door directe ervaring om te ontdekken en te leren.

1/4 PROFIEL - ONDERZOEKER/OPPORTUNIST

De Onderzoeker/Opportunist combineert introspectie met een natuurlijke gave voor relaties. 1/4'en hebben een innerlijke drang om wat ze geleerd hebben met anderen te delen. Terwijl de bewuste Onderzoeker erop gericht is tot op de bodem uit te zoeken waardoor dingen werken, zoekt de transpersoonlijke Opportunist naar manieren om die kennis naar buiten te brengen.
De 1/4 is een harmonie profiel, wat betekent dat de 1 en de 4 gelijksoortige thema's hebben, beide funderend, de een intern de ander extern, beide bezig met het scheppen van fundamenten, de een met zekerheid en de ander de gemeenschap. 1/4'en zijn ook gedreven om autoriteiten te zoeken die hen kunnen onderwijzen en voorbereiden, zodat ze uiteindelijk een autoriteit kunnen worden op een gebied of onderwerp dat hen intrigeert. Om de diepte in te gaan, hebben ze tijd alleen nodig, want ze zijn niet gemeenschappelijk creatief. In plaats daarvan genieten ze van creatieve eenzaamheid, die heel helend is en rijkdom in hun leven brengt. Investeer en onderhoud in je netwerken, want die brengen toekomstige kansen. Bedenk echter dat terugtrekken ook nodig is om weer op krachten te komen. 1/4'en zijn nogal koppig als het op diepe inzichten aankomt, ze zullen hoogstwaarschijnlijk als hun idee afgewezen wordt overgaan op een ander netwerk dat hun idee wel accepteert. Diezelfde vastheid in combinatie met empathie voor anderen is wat overgang en evolutie brengt in onze Tribale en Collectieve fundamenten.

2/4 PROFIEL - KLUIZENAAR/OPPORTUNIST

Er is een aangeboren spanning tussen de (bewuste) Kluizenaar Persoonlijkheid die met rust gelaten wil worden om zijn eigen ding te doen, en het (onbewuste) Opportunist Design die met anderen in contact wil komen om iets uit te stralen. De bewuste 2e Lijn is van nature verlegen en zich niet bewust van zijn natuurlijke gaven en wacht erop door anderen geroepen te worden om ze te delen. De onbewuste maar van nature vriendelijke 4e Lijn biedt mogelijkheden om deze gaven naar buiten te roepen door mensen naar de 2e lijn aan te trekken. Kluizenaar/Opportunisten zijn het gelukkigst wanneer ze helemaal opgaan in hun veilige omgeving door te doen waar ze het meest van genieten. En terwijl ze tevreden dansen op hun eigen maat, trekken ze de aandacht van anderen die hen roepen om hun wezenlijke aard te delen. 2/4'en hebben een ingebouwd beperkt gezichtspunt dat hen en hun unieke genialiteit beschermt tegen bederf door inmenging van buitenaf. Toch moeten 2/4'en voorzichtig zijn op welke oproepen ze ingaan, om niet op te branden. Het aantrekken van de juiste oproepen gebeurt op natuurlijke wijze als hun leven goed afgestemd is door beslissingen te nemen via hun Strategie en Autoriteit. 2/4 kinderen moeten in het onderwijs aangemoedigd en gesteund worden, want een goede opleiding zal hen in de toekomst helpen.

2/5 PROFIEL - KLUIZENAAR/KETTER

In het 2/5 Profiel vinden we de harmonie van de twee lijnen van projectie. De zeer persoonlijke Kluizenaar wil met rust gelaten worden om zijn eigen ding te doen en is zich niet bewust van de projectie. De transpersoonlijke en verleidelijke Ketter is op zijn hoede voor de projecties van anderen, maar moet toch met hen in wisselwerking treden om zijn karmische doel te vervullen. De bewuste Kluizenaar leeft het liefst teruggetrokken en wil niet lastig gevallen worden. Deze projecteert de houding van de Democraat. De Democraat die toestaat dat anderen hun verantwoordelijkheid nemen. De onbewuste Ketter is de Redder of Generaal die wacht op zijn kans om leiding te kunnen geven en zijn praktische kracht in te brengen. 2/5'en die naar hun ware aard handelen en naar hun Strategie en Autoriteit leven, krijgen kansen in het leven, vooral als ze goed opgeleid zijn in iets waar ze van nature goed in zijn en het projectieveld (projecties van anderen, verwachtingen van andere mensen) aankunnen.

3/5 PROFIEL - MARTELAAR/KETTER

Bij het 3/5 Profiel zit de Lijn 3 aan de binnenkant, de persoonlijkheid en waar je je mee identificeert. De Lijn 3 moet met vallen en opstaan uitvinden wat niet werkt en wat wel als het om je identiteit/persoonlijkheid gaat. De lijn 5 is het deel dat zich onbewust laat zien of hoe anderen je door je aura zien en je er toe aangetrokken wordt om te verschijnen, problemen op te lossen en te helpen de weg te wijzen.
Als je de Lijn 3 en de Lijn 5 samenvoegt krijg je een sympathiek Profiel omdat dit Profiel de waarachtige experimenten van het leven heeft ervaren en oplossers zijn. Mensen zien hen als degenen die in hun schoenen hebben gestaan en daarom als leider. Wanneer je als 3/5 van het in de loopgraven leren, het ervaren en experimenteren met het leven een positieve aard en kijk op het leven wilt houden, is het van groot belang dat je van jongs af aan positief gesterkt wordt en leeft volgens het mantra "Ik ben altijd aan het winnen of aan het leren" er bestaat niet zoiets als mislukken want elke ervaring is een les.

3/6 PROFIEL - MARTELAAR/ROLMODEL

Het 3/6 Profiel is een harmonieprofiel. Dit Profiel kent de mogelijkheden waarbij vallen en opstaan tot wijsheid kunnen leiden.
Het 3/6 profiel is in wezen een dubbele Lijn 3 in hun eerste levensfase, ervaringen creërend, lerend door te doen en ontdekkend wat niet werkt, zodat ze zich kunnen concentreren op wat wel werkt. Tegen Fase 3 van de 6e Lijn in combinatie met zijn Lijn 3, zullen ze evenwichtige en rijpe wijsheid uitdrukken. De bewuste Lijn 3 ontdekt wat werkt en de onbewuste Lijn 6 ziet de mogelijkheden van het leven en samen komt de 3/6 op voor de waarheid en boetseert op unieke wijze de overgang die voor de mensheid mogelijk is als we onze conditionering helen, onze eigen Autoriteit worden en leven als ons unieke, bewuste en authentieke zelf. Het is voor dit Profiel ook erg belangrijk dat ze tijd voor zichzelf hebben. Dit is een Profiel dat het leven niet op een presenteerblaadje krijgt aangereikt, maar ze zijn er voor ontworpen om dit prima te kunnen handelen en hiermee te dealen.

4/6 PROFIEL - OPPORTUNIST/ROLMODEL

Het Opportunistische Rolmodel heeft de potentie om een belangrijke en invloedrijke vertegenwoordiger te zijn van wat het betekent om Authentiek te leven. 4/6'en externaliseren hun basis en modelleren door zelfbewustzijn wat het betekent om uniek als 'jezelf' te leven.
Dit Profiel bestaat uit twee transpersoonlijke Lijnen, maar de rol ervan is er nog steeds een van persoonlijke bestemming. De 4e Lijn ontwikkelt en gebruikt bewust zijn sociale gaven en persoonlijke netwerken om sociale invloed uit te oefenen, maar de onbewuste 6e Lijn staat zelden toe dat hij er intiem bij betrokken raakt, want hij moet apart blijven om te kunnen kijken naar wat in het verschiet ligt. 4/6'en hebben een natuurlijke innerlijke spanning tussen hun bewuste verlangen naar verbinding en kwaliteitsvolle relaties en hun onbewuste verlangen om alleen te staan zodat ze objectief kunnen evalueren en beslissen waar het in het leven echt om gaat. In relaties heeft de 4/6 de Lijn 4 behoefte aan diepe verbindingen en mensen die hun ideeën steunen. Het koesteren van deze waarachtige relaties is belangrijk voor hen, want deze relaties zijn vrienden die hen op een heel diep niveau zullen beïnvloeden en kansen brengen. Het Opportunist/Rolmodel heeft een vrijgevige geest die voor iedereen het beste wil en ze zijn in staat liefde in de wereld te brengen met hun warme hart en wijze hoofd. Het Opportunist/Rolmodel heeft de potentie om een belangrijke en invloedrijke vertegenwoordiger te zijn van wat het betekent om Authentiek te leven.

4/1 PROFIEL - OPPORTUNIST/ONDERZOEKER

4/1 mensen hebben geen karma op deze planeet. Ze zijn niet aan het opruimen en creëren ook geen karma. De Opportunist/Onderzoekers zijn hier om het spoor te volgen dat voor hen is uitgestippeld. Ze bewegen als een trein op de rails waarvan de richting vast staat en niet te beïnvloeden valt. Ze zijn ontworpen om een solide basis te bestuderen, leren en ontwikkelen op een gebied wat hen fascineert. Als ze zich eenmaal als een autoriteit gevestigd hebben (en hun aangeboren onzekerheid achter zich hebben gelaten), kunnen ze hun netwerk in gaan en een invloedrijk expert op hun gebied worden. Met hun 4e Lijn mensenkennis hebben ze een natuurlijk vermogen om te weten hoe ze hun kennis het beste kunnen overbrengen. Hun rol is ook om te netwerken en de brug te vormen tussen de 'afdeling onderzoek en de ontwikkeling' van de Right Angle Profielen en de 'afdeling marketing en onderwijs' van de Left Angle Profielen. Ze zijn er om ons te laten zien hoe het leven geleefd kan worden als al het Collectieve karma opgeruimd is.

5/1 PROFIEL - KETTER/ONDERZOEKER

De Ketter/Onderzoeker, de onbewuste 1e Lijn, die het gezaghebbende fundament voorstelt, wordt verbonden met de bewuste 5e Lijn die alles projecteert wat dat fundament zou kunnen of moeten zijn. Het resultaat is dat het 5/1 Profiel het meest transpersoonlijke Profiel is. Transpersoonlijke bestemming betekent dat je hier bent om met karma om te gaan en dat je ontworpen bent om ontmoetingen met anderen te hebben die zowel voor jou als voor hen belangrijk of potentieel mutatief kunnen zijn. Deze karmische ontmoetingen, complexer of eenvoudiger, zijn als een déjà vu. Ketter/Onderzoekers streven ernaar zichzelf aantrekkelijk te doen lijken om zo bescherming van anderen aan te trekken. Het bieden van praktische oplossingen in crisissituaties vereist gedisciplineerd geduld.  Ketter/Onderzoekers gedijen goed in dit proces, maar moeten niet vergeten terug te keren naar hun post als ze een projectie bevredigd hebben, om zich voor te bereiden op de volgende. 

5/2 PROFIEL - KETTER/KLUIZENAAR

Levend binnen een duaal projectieveld moeten 5/2 Ketter/Kluizenaars hun eigen motivatie zijn. Als de juiste projectie de dingen in beweging zet, doet de Ketter een beroep op de gaven van de Kluizenaar en doet wat hij van nature doet om op te lossen, te dienen of een nieuwe manier te bedenken. 5/2'en leven een ongewoon leven van voortdurende projectie. Hoewel 5/2'en terughoudend en niet-betrokken kunnen zijn, zijn ze ook diep begaafd op een ongewone manier en het is heel belangrijk voor hen om te begrijpen hoe ze zich met het leven kunnen bezighouden. Ze wachten op de juiste innerlijke oproep tot iets revolutionairs, iets waar ze anderen in kunnen leiden. Het is heel belangrijk dat ze begrijpen dat ze op zichzelf moeten vertrouwen om hun charismatische kracht naar buiten te brengen en dat ze beslissingen moeten nemen vanuit hun eigen Autoriteit en niet vanuit het projectieveld. Het belangrijkste is dat Ketter/Kluizenaars niet onder druk gezet moeten worden, ze zullen op hun eigen 'Divine timing' naar buiten komen en klaar staan met een oplossing.

6/2 PROFIEL - ROLMODEL/KLUIZENAAR

De transpersoonlijke Rolmodel/Kluizenaar is er om ons allen te tonen hoe we authentiek kunnen leven zonder afhankelijk te zijn van autoriteiten van buitenaf en om onze unieke volmaaktheid te beseffen en te aanvaarden. De 2e Lijn en de 6e Lijn hebben iets gemeen, want de natuurlijke gaven van de Kluizenaar worden steeds opgemerkt en ook het waarnemende en observerende Rolmodel wordt gezien. Soms voelen ze zich niet synchroon met anderen, omdat ze een ander gezichtspunt hebben en een wijsheid die niet altijd matcht met hun leeftijd. Voor de 6/2'en betekent harmonie geen agenda's of druk om zichzelf te bewijzen, niet betrokken raken bij drama en deelnemen aan diepe en betekenisvolle gesprekken.  De 6e Lijn is, als ze gezond is, fundamenteel optimistisch - hopend en dromend op het beste in het leven voor iedereen en zichzelf. Tegelijkertijd ziet de onbewuste Lijn 2 de zwakheden en zelfhaat die in de mensheid bestaan. 6/2 Kinderen moeten aangemoedigd worden om hun ware aard te ontdekken en niet beschaamd worden om hun 'fouten'. Ze kunnen onzeker zijn in hun gaven, en kunnen hun eigen ergste critici zijn, omdat ze altijd op zoek zijn naar perfectie.

6/3 PROFIEL - ROLMODEL/MARTELAAR

Het Rolmodel/Martelaar voltooit alle 12 Profielen. Het combineert de bewuste en afstandelijke Lijn 6, die de volmaaktheid in het leven zoekt, met de onbewuste, rusteloze, materieel gerichte en mutatieve 3e Lijn. In welke Fase de lijn 6 zich ook bevindt, de 3e lijn zal hem altijd meetrekken in subjectieve ervaringen. Dat betekent dat de 6/3'en de meest wijze Rolmodellen zijn. Ze ontdekken uiteindelijk dat uniciteit volmaaktheid is en dat we niemand anders kunnen vertrouwen bij het nemen van beslissingen dan onszelf. Rolmodel/Martelaren worden geboren met veerkracht, en een vermogen om hun eigen richting vol te houden. Het leven werkt voor hen, als ze de chaos en verwarring van hun jonge jaren kunnen omarmen en alle essentiële ontdekking en lessen kunnen ontvangen, want dit is de basis voor hun waardevolle wijsheid.

Reactie plaatsen

Reacties

Barbara Le Noble
4 maanden geleden

Prachtig beschreven!