Achtergronden

Het kostuum dat je draagt

Het profiel is een van de basiscomponenten van Human Design. Het kan gezien worden als een kostuum dat we dragen terwijl we leren specifieke rollen te spelen. Deze rollen verrijken onze ervaring van het leven, want we gaan met anderen om en beïnvloeden anderen via onze specifieke rol. In totaal zijn er 12 Profielen, met zes primaire rollen die in combinatie met elkaar specifieke basisthema's vertegenwoordigen.

Lees meer »